#LaboratoriaPrzyszłości w naszej szkole

Od września 2023 r. nasi uczniowie wznowili pracę z wykorzystaniem sprzętu, zakupionego w ramach programu podczas Koła Kulinarno Technicznego, Koła Informatyczno Robotycznego, zajęć informatyki, techniki, zajęć rewalidacyjnych, świetlicowych oraz innych.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=332751509614634&id=100086393613670&ref=embed_post

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=332748232948295&id=100086393613670&ref=embed_post