W październiku 2022 r.  w naszej szkole odbyło się kolejnych 35 zajęć w ramach Programu Laboratorium Przyszłości.

Zakupiony sprzęt wykorzystywaliśmy na: Kole Technicznym, Kole Informatyczno-Językowym, informatyce, zajęciach komputerowych, zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, plastyce, oraz świetlicy szkolnej.