Mikołaj z klasy 2 zrealizował zadania projektowe przeznaczone na kwiecień:

– Pan Leśniczy – przygotowanie kartki dla leśnika,

– Ruch to zdrowie, każdy to wie – zajęcia sportowe,

– Cza, Cza, Cza – udział w Uczniowskim Przeglądzie Talentów.