Regulamin

 1. Celami konkursu są promowanie kultury krajów anglojęzycznych oraz rozwijanie kreatywności.
 2. Organizatorami konkursu są nauczycielki języka angielskiego: Elwira Wasiewicz i Karolina Kwiatkowska.
 3. W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Prace przyniesione na konkurs muszą być pracami własnymi.
 6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
 8. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu.
 9. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
 • zgodność pracy z tematem
 • jakość wykonania
 • oryginalność i pomysłowość.