DRODZY RODZICE
Rzeczywistość szkolna, w której przyszło nam aktualnie żyć i funkcjonować
stanowi wyzwanie dla każdego z nas – niezależnie od wieku, statusu
społecznego, czy wykonywanego zawodu – wszyscy musimy zmierzyć się
z konsekwencjami epidemii, które każdego dnia zmuszają nas do
konfrontowania się z bezustannie następującymi zmianami, własnymi
lękami i słabościami.

W związku z zaistniałą sytuacją jeśli będziecie
Państwo chcieli porozmawiać o swoich problemach związanych z dziećmi,
czy też sami będziecie potrzebowali wsparcia służymy pomocą w formie
porad i konsultacji telefonicznych.
Pedagog Pani Patrycja Kokott – 724103847
Psycholog Pani Anna Budnik – 694683142
Sekretariat szkoły – 614775004