Pani Dorota Feręc prowadziła zajęcia terapeutyczne on-line, wykorzystując przy tym Teatrzyk Kamishibai.