Klasa 3 z wych.E Popek 21 lutego obchodziła -Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.  Zorganizowano konkurs , w którym przypomniano zasady ortograficzne i gramatyczne poprzez zabawy językowe. Czytano wiersze. Była także zabawa w Państwa – miasta. Michalina i Klaudia czytała wiesze o emocjach  przedszkolakom z grupy starszej z odpowiednią intonacją i ekspresją. Święto to ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 r. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji właśnie 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Podstawowym przesłaniem  jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.