INNOWACJA PEDAGOGICZNA

programowo-metodyczna

Temat innowacji:

“Teatrzyk Kamishibai z elementami języka łacińskiego – rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kreatywności, kompetencji językowych oraz kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji”.

Program innowacji programowo-metodycznej wspomagającej kształtowanie postaw, rozwój intelektualny dziecka, kompetencje językowe, wzbogacenie słownictwa i kreatywność poprzez wykorzystanie teatrzyku kamishibai, technik plastycznych lub technologii komputerowej.

Termin realizacji: wrzesień 2022 – czerwiec 2023 r. z możliwością jej kontynuowania w następnym roku lub następnych latach.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych (z języka niemieckiego, języka angielskiego, informatyki, lekcji wychowawczej, koła plastycznego, plastyki, religii,  zajęć z Oskarem Krzątałą, zajęć rewalidacyjnych, zajęć w przedszkolu i klasach 1-3).

 Zespół realizujący innowację: Małgorzata Walczykiewicz, Ewelina Zawodna, Ewa Malawko, Katarzyna Pieczyńska, Elwira Wasiewicz, Iwona Król, Karolina Kwiatkowska, Ewa Popek, Elżbieta Kowalska, Alina Kowalik, Marika Wróbel, Martyna Grześkowiak, Danuta Tyborowska.  Adresaci innowacji: Innowacja pedagogiczna adresowana jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych, klas 1-8  – uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie.

Warunki realizacji: Teatrzyk Kamishibai oraz karty z bajką/ baśnią/ opowiadaniem w wybranym języku, zakupione w poprzednim roku.

Kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka) to inaczej „papierowy teatr”, nazywany również „teatrem obrazkowym” albo „teatrem narracji”. Większość kamishibai to bajki, baśnie lub opowiadania składające się z 10–16 pięknie ilustrowanych kart z tekstem na odwrocie. Ich prezentowaniu towarzyszy wyjątkowy nastrój, powstający za sprawą przenośnego teatru, przy pomocy którego ilustrowane opowiadania są przedstawiane w formie papierowych „slajdów”. Technika i walory takiego przedstawienia pomagają osiągnąć magiczny efekt koncentracji, a ta forma opowiadania czy też czytania to prawdziwie teatralne doświadczenie. Gdy narrator odczytuje tekst i kolejno odkłada karty, przed widownią pojawiają się następne ilustracje utrzymujące zainteresowanie w aurze niezwykłości i magii. Opowiadania kamishibai mogą być zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne, a także wyrażać pedagogiczne podejście poprzez oparcie ich na takich wartościach, jak współpraca, miłość, przygoda, pomoc innym, odpowiedzialność, miłość do zwierząt, wytrwałość, współczucie, samoakceptacja, hojność. Kamishibai jest narzędziem edukacyjnym o szerokim zastosowaniu na różnych poziomach rozwijania umiejętności u dzieci, zarówno w szkole, jak i w przedszkolu; 

sprawdza się ono m.in. przy czytaniu dzieciom, nauce opowiadania oraz czytania na głos, a także rysowaniu i pisaniu opowiadań przez dzieci, także z wykorzystaniem 

TIK: komputerowych programów graficznych. 

Cel główny innowacji:

 – Uczniowie poznają podstawowe wiadomości na temat papierowego teatrzyku kamishibai (jeżeli wcześniej nie byli z nim zapoznawani). 

– Nauczyciel przedstawia uczniom w formie teatrzyku Kamishibai  minimum jedną bajkę/ utwór/ opowiadanie kształtujące postawy ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno (uzdalniające do odpowiedzialnych decyzji) w wybranym przez siebie języku (język polski, język angielski, język niemiecki) i dopasowuje do niego sentencję łacińską (krótko ją omawia i zapoznaje z nią uczniów).

– Uczniowie wykonają ilustracje do minimum jednej teatrzykowej wersji czytanego utworu/ bajki/ opowiadania w danym języku kształtującego postawy ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno (uzdalniające do odpowiedzialnych decyzji) z wykorzystaniem sentencji w języku łacińskim. Opracują do niej tekst, a następnie przedstawią ją przed klasą. 

Ewaluacja:

  • Odbędzie się konkurs ilustracji wykonanych podczas innowacji.
  • Z przedstawień teatrzyków Kamishibai zostaną wykonane zdjęcia, filmiki, krótkie opisy działań.  Następnie zostaną one umieszczone na szkolnej stronie internetowej oraz platformie eTwinning, gdzie nauczyciele będą publikować wypracowane materiały i dzielić się nimi z nauczycielami z innych szkół. 
  • Wśród uczniów biorących udział w innowacji zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna.