Mikołaj z klasy 2 zrealizował zadania projektowe przeznaczone na grudzień:

– Złota rączka  – zabawy w przewlekanki,

– W kopalni – wykonanie pracy plastycznej z zastosowaniem węgla,

– Dobre serce  – udział w zbiórce charytatywnej.