Na kwietniowych zajęciach Mikołaj z klasy 2 wykonał laurkę dla Strażników Lasów, którymi są nasi leśnicy i strażacy. Wyrażając swoją wdzięczność za ich ciężką pracę przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska maluje giga laurkę dla Strażników Lasów”.

Praca Mikołaja została wysłana do właściwego sztabu Strażników Lasów.