Nazwa projektu: “Teatrzyk Kamishibai – rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kreatywności oraz kompetencji językowych”.

Czas trwania projektu: listopad 2021 – maj/ czerwiec 2022

Języki: polski, angielski, niemiecki

Grupa wiekowa: od 3 do 11

Przedmioty: informatyka/ICT , język i literatura , sztuka- plastyka

O projekcie:

Projekt programowo-metodyczny wspomagający rozwój intelektualny dziecka, kompetencje językowe, wzbogacenie słownictwa i kreatywność poprzez wykorzystanie teatrzyku kamishibai, technik plastycznych lub technologii komputerowej.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych (z języka angielskiego, niemieckiego, edukacji polonistycznej, edukacji plastycznej, plastyki, koła informatyczno – językowego, koła plastycznego, religii, zajęć socjoterapeutycznych -) jako element godziny lekcyjnej lub zajęć w przedszkolu.

Adresaci projektu

Projekt adresowana jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych (młodsza i starsza grupa), klas 2-5 ( w tym chłopca z  klasy 2) uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie oraz Przedszkola nr 185 w Poznaniu “Baśniowy Zakątek”.

CELE

 – Uczniowie poznają podstawowe wiadomości na temat papierowego teatrzyku kamishibai. 

– Nauczyciel przedstawi uczniom w formie teatrzyku Kamishibai  minimum jedną bajkę/ utwór/ opowiadanie w wybranym przez siebie języku (język polski, język angielski, język niemiecki).

POSTĘP DZIAŁAŃ (umieszczanie krótkich opisów,  filmików, zdjęć na każdym etapie działań)

Listopad

Przedstawienie się grup w wybranej formie (krótki opis – zdjęcia – wideokonferencja grup przedszkolnych)

Zapoznanie grup z teatrzykiem Kamishibai.

Przedstawienie gotowych teatrzyków.

Grudzień

Przedstawienia związane z Bożym Narodzeniem.

Styczeń – kwiecień

Praca nad własnymi teatrzykami Kamishibai.

Maj/ czerwiec

Przeprowadzenie konkursu prac.

Ankieta.

SPODZIEWANE REZULTATY/ EWALUACJA

  • Odbędzie się konkurs ilustracji wykonanych podczas innowacji.
  • Z przedstawień teatrzyków Kamishibai zostaną wykonane zdjęcia, filmiki, krótkie opisy działań.  Następnie zostaną one umieszczone na szkolnej stronie internetowej oraz platformie eTwinning, gdzie nauczyciele będą publikować wypracowane materiały i dzielić się nimi z nauczycielami z innych szkół. 
  • Wśród uczniów biorących udział w innowacji zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna.