Ein Team, ein Raum, eine Stunde Zeit zu entkommen – Escape Room für den Klassenraum – Grupa, pomieszczenie, godzina czasu do wyjścia – Escape Room w klasie.
Projekt trwa od września do czerwca 2018/ 2019 r.
Realizowany jest w języku niemieckim podczas lekcji języka niemieckiego i informatyki. Uczestnikami są uczniowie kl. 7.
W projekcie biorą udział uczniowie z: Francji, Czech, Grecji, Słowenii, Hiszpanii i dwóch szkół z Polski.