W dniu 16.11.2019 r. udaliśmy się do Świdnicy w ramach projektu ,,Od Barteru do Bitcoina – Handel Kołem się Toczy’’. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy wczesnym rankiem o godz. 06:30. Do przejechania mieliśmy ok. 300km.

O godz. 10:30 dojechaliśmy na miejsce i przeszliśmy do Muzeum Dawnego Kupiectwa. Po muzeum oprowadzał nas pan dr Dobiesław Karst. Pokazał nam m.in.  zachowane fragmenty średniowiecznych kramów kupców świdnickich, dom wagi, wyposażenie starodawnej apteki. Opowiedział o tradycjach handlu w Świdnicy, np. sprzedaży chleba, o słynnym piwie świdnickim. Zobaczyliśmy cały szereg wag, kasy sklepowe. Przewodnik pokazał nam plan budowy Muzeum, stary plan miasta Świdnicy, opowiedział o mennictwie Świdnicy. W tym mieście bito monetę o nazwie “półgroszki świdnickie”. Następnie  z Panem Mariuszem Barcickim zwiedziliśmy rynek, na którym zobaczyć można fontannę z Neptunem, budynki mieszkalne, które zamieszkiwane były przez słowiańskie plemię Ślężan. Cechą charakterystyczną tych kamienic są zdobione sklepienia. Od niego dowiedzieliśmy się, że Książe wrocławski Henryk IV Probus w 1280 r. nadał prawo mili t.j zakaz prowadzenia handlu i rzemiosła w promieniu 1 mili od miasta (ok. 6,5 km przez niezrzeszonych w cechu. Prawa te w istotny sposób wpłynęły na dalszy rozwój Świdnicy. Po śmierci Henryka IV Probusa Świdnica stała się stolicą samodzielnego księstwa. Dalszy rozkwit gospodarczy miasta nastąpił pod rządami jej suwerennych władców: Bolka I Surowego, Bernarda I Bolka II Małego. Szczególnie ten ostatni przyczynił się do rozwojowi Świdnicy, uporządkował m.in. sądownictwo, nadał miastu prawo bicia złotych florenów.
 
Kliknij tutaj aby obejrzeć zdjęcia z wycieczki.