24.01.2020 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mielżynie odbyła się pierwsza lekcja otwarta w ramach dwóch realizowanych projektów Erasmus Plus. Na lekcji tej podsumowano działania podejmowane od września 2019 r. do stycznia 2020 r. związane z projektem „Clil” oraz  od listopada 2019 r. do stycznia 2020 r. poświęcone projektowi „Handel”.

W lekcji tej wzięła udział cała społeczność szkolna. Uczniowie realizujący projekty przedstawili prezentacje, filmiki.