Dnia 24.01.2020 r. odbyła się konferencja uczniów mająca na celu podsumowanie i poddanie ewaluacji Pierwszego Miedzynarodowego Spotkania Młodzieży, poświęconego wzajemnemu uczeniu się, które odbyło się w Arrecife, na Lanzarote. Na początku wszyscy wspólnie zaśpiewali hymn projektu „Handel”. Uczestnicy spotkania z Hiszpanii zadawali pytania w języku niemieckim, a Bułgarzy, Grecy i Polacy na nie odpowiadali.