W piątek o o godz. 10:00 odbyło się spotkanie online koordynatorów projektu i nauczycieli biorących udział w spotkaniu międzynarodowym w Serbii. Podczas spotkania omawialiśmy współpracę, zrealizowane działania i zadania do realizacji.