W piątek odbyło się pożegnanie w szkole. Uczniowie pracowali nad ewaluacją projektu przygotowując swoje plakaty z wybranego przez siebie dnia tygodnia. Następnie prezentowali rezultaty swojej pracy. Kolejną aktywnością były zajęcia sportowe. Popołudniu wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty oraz upominki. Po kolacji odbyła się wspólna dyskoteka.

Fotorelacja: https://drive.google.com/drive/folders/1BwqxMhi7llr0Gy2iuwi1lP_6e3woQm5h?usp=sharing