20 i 21 marca 2023 r. do naszej szkoły ponownie przyjechał Dentobus – mobilny gabinet stomatologiczny dla dzieci.

Dentobus, to nowoczesny  w pełni wyposażony stomatologiczny gabinet zabiegowy, który dysponuje  m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi.

Możliwość udzielania takiego świadczenia stomatologicznego miało na celu zwiększenie dostępności profilaktyki i leczenia dla dzieci oraz młodzieży, by w przyszłości ograniczyć miejscowe i ogólnorozwojowe następstwa choroby próchnicowej zębów.

Uczniowie naszej szkoły mogli skorzystać z opieki mobilnego gabinetu stomatologicznego po podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia. W trakcie wizyty dentobusu lekarz stomatolog przeprowadził indywidualne badania stomatologiczne.

Po przeglądzie uczniowie dostają informacje o stanie uzębienia oraz wskazówki do utrzymania zdrowego uśmiechu.

Mamy nadzieję, że dostęp do profilaktyki stomatologicznej przybliży naszym uczniom temat higieny jamy ustnej i zmniejszy lęk przed wizytami u dentysty.