Dnia 13 października obchodzono w szkole Dzień Edukacji Narodowej. Dla nauczycieli i pracowników szkoły uczniowie przygotowali uroczysty apel. Poprzez recytację  wierszy, taniec i śpiew wyrazili swoją wdzięczność za trud włożony w wychowanie i nauczanie. W uroczystości brał udział przewodniczący Rady Rodziców Radomir Kowalik. Wszystkim pracownikom wręczono upominki przygotowane przez Samorząd uczniowski i Radę Rodziców.