DSC0600617 września nasi uczniowie uczcili pamięć Powstańców Wielkopolskich rozstrzelanych przez hitlerowców 15 września 1939 r.  Historyk,  pan  Roman  Organiściak  wspomniał  też  o rocznicy  wybuchu  drugiej  wojny  światowej  i rocznicy  napaści  ZSRR  na Polskę.  Mówił,  że  powinniśmy  pamiętać  o tych  złych  chwilach  po  to,  by  nie  powtórzyły  się  więcej.DSC06008