Nasza szkoła złożyła do 19.10.2023 r. wniosek o akredytację wraz z 578 innymi szkołami i znalazła się wśród 102, które tę Akredytację otrzymały.

Akredytacja – czym jest?

Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przeszli proces Akredytacji uzyskali uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1.Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń. Nowością w programie Erasmus jest możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej procedury – jednorazowo na całą edycję programu. Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację. Akredytacja Erasmusa jest przyznawana na okres do 2027 r., jednak w celu umożliwienia realistycznego planowania w projekcie, przedłożony w ramach wniosku o Akredytację Plan Erasmusa będzie obejmował krótszy okres, wynoszący od dwóch do pięciu lat, i będzie okresowo aktualizowany. Organizacje, które uzyskają Akredytację muszą przestrzegać ustanowionych przez KE standardów jakości (Quality standards) programu Erasmus. Standardy te mają na celu zapewnienie wszystkim uczestnikom odpowiedniej jakości doświadczeń związanych z mobilnością oraz efektów uczenia się, jak też zadbanie o to, by wszystkie organizacje finansowane w ramach programu realizowały jego cele.