Celem akcji było uświadomienie, że osoby że spektrum, jak i osoby posiadające dodatkowy, trzeci chromosom w 21 parze chromosomów, mają takie same prawa i potrzeby. Należy im się szacunek i społeczna akceptacja.