W ramach Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień uczniowie
naszej szkoły wzięli udział w konkursie fotograficznym „Życzliwość
w kadrze”. Zapraszamy do galerii życzliwości widzianą oczami
naszych kreatywnych, pełnych radości i optymizmu wychowanków.
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, pozytywną energię i chęć
niesienia bezinteresownej pomocy.