Dnia 2 lutego 2024 r odbył się uroczysty z apel z okazji Święta Patrona .Zgromadził zaproszony gości, społeczność szkolną oraz rodziców. Podczas uroczystości burmistrz Marian Gadziński wręczył stypendia naukowe  uczennicom klas siódmych – Marii Marciniak, Marii Larus oraz Martynie Wewiór. Za osiągnięcia na rzecz szkoły oraz gminy statuetką Wita została uhonorowana dyrektor szkoły, pani Urszula Potaś. Nauczycielka j.angielskiego pani Karolina Kwiatkowska złożyła ślubowanie i z rąk burmistrza odebrała akt mianowania . W drugiej części uroczystości na scenie wystąpili przedszkolacy i uczniowie prezentując talenty w programie artystycznym. Była lekcja historii, śpiew, taniec i recytacja .Na zakończenie wręczono nagrody za udział w konkursach o tematyce historycznej.