11 września obchodzony jest Światowy Dzień Pierwszej Pomocy z tej okazji dnia 23 września zostało zorganizowane spotkanie z ratownikiem medycznym oraz policjantem, uczestnikami spotkania były grupy przedszkolne i uczniowie klas I-IV. Na spotkaniu ratownik udzielał instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Ratownik uświadomił uczniom, jak należy zachować się podczas zdarzenia do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. Następnie Policjant zaznajamiał uczniów odnośnie ważnej akcji pt. „Bezpieczna droga do domu”.