Dnia 20 maja 2022 r. uczniowie całej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z 
profilaktykiem społecznym w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie panem Krzysztofem Sochą. Spotkanie miało na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa, a przede wszystkim prowadzenie działań profilaktycznych wśród dzieci, młodzieży, Uczniowie klas 1-3 poznali stronę „Pyrkowa kraina”, poszerzyli wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowy oraz w sieci. Tematyką spotkania z uczniami klas starszych 4-8 była cyberprzemoc. Zapraszamy do galerii.