24 lutego w naszej szkole odbył się apel podsumowujący  pracę uczniów w I półroczu bieżącego roku szkolnego. W pierwszej części Michalina Szwat i Klaudia Szymańska zaprezentowały i omówiły przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne, które przedstawiały wyróżnionych uczniów oraz udział  klas 1-3 w różnych wydarzeniach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych. Szóstoklasistki Maria Marciniak, Klara Szymańska i Martyna Wewiór omówiły wyniki klasyfikacji klas 4 – 8 szkoły podstawowej. Następnie pani dyrektor Urszula Potaś wręczyła listy gratulacyjne uczniom z wysokimi i bardzo wysokimi wynikami w nauce oraz za 100% frekwencję.

     W kolejnej części apelu zostały rozdane dyplomy oraz nagrody za udział w  konkursach.

     Wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy sukcesów w II półroczu.