Projekt ten realizowany jest od 1.09.2019 r.

Celem projektu „CLIL across the borders – enjoy and learn / CLIL wzdłuż granic – baw się i ucz” jest wdrożenie metody CLIL na różnych przedmiotach. W naszej pracy wykorzystamy nowoczesne narzędzia informatyczne, dzięki czemu nasi uczniowie poprawią swoją znajomość języka i umiejętności w zakresie ICT. Będą oni tworzyć różne samouczki i zadania dla swoich partnerów, będą uczyć się razem w wirtualnej klasie. Pragniemy wdrożyć metodę CLIL na matematyce, fizyce, chemii, biologii, historii, geografii, technice, informatyce, muzyce, sporcie, plastyce i literaturze. Dzieci będą porównać swoje języki ojczyste – ich podobieństwa i różnice. Wszyscy nauczymy się, jak współpracować w międzynarodowej grupie. CELE HORYZONTALNE: – Wspieranie osób w zdobywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji – Zrównoważone inwestycje, jakość i wydajność systemów edukacji, szkoleń i młodzieży EDUKACJA SZKOLNA: – Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków – Tematy, które porusza projekt: – Edukacja międzykulturowa / międzypokoleniowa i uczenie się przez całe życie – Kwestie regionu i współpraca – Nauczanie i uczenie się języków obcych.

W projekcie biorą udział szkoły z: Serbii, Słowacji, Czech oraz Polski (nasza szkoła).