Projekt pt.: „Od Barteru do Bitcoina – Handel Kołem się Toczy” został napisany z troską o uczniów, by ułatwić im wybór dalszej drogi kształcenia, pomóc uwierzyć w siebie, a w długoterminowym efekcie stać się atrakcyjnym na rynku pracy. We wszystkich krajach, z których pochodzą szkoły partnerskie doskonalenia wymaga system doradztwa zawodowego. Uczniowie napotykają na trudności związane z wyborem przyszłego zawodu. Niektórzy z nich pochodzą z ubogich, wielodzietnych rodzin a ponadto uzyskują niezbyt wysokie wyniki nauczania. Uważamy, że razem możemy więcej. Nasza różnorodność pozwoli osiągnąć wyznaczone cele. W swoim gronie posiadamy dwie szkoły będące szkołami eTwinning – z Grecji i Słowacji. Szkoła partnerska z Hiszpanii po raz pierwszy uczestniczy w takich działaniach, ale za to szkolny koordynator jest ambasadorem programu eTwinning. Szkoła z Bułgarii posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów Erasmus+. Nasza szkoła będzie koordynatorem wszystkich działań i zapewni by były zrealizowane na wysokim poziomie. W ten sposób pokażemy uczniom, że warto się uczyć, dążyć do osiągania ambitnych celów, a wybór kolejnej szkoły i zawodu nie musi być trudny. Chcemy by po zrealizowaniu projektu uczniowie potrafili odpowiedzialnie pokierować swoją dalszą drogą kształcenia i stać się atrakcyjnymi na rynku pracy.