Dzisiaj 6 grudnia „Mikołajki” grupa przedszkolna „Średniaki” czekała z niecierpliwością na Mikołaja. W końcu się zjawił i przyniósł paczki wypełnione słodyczami. Upominki zostały ufundowane przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.