Został on ustanowiony w celu promowania pięknej literatury i grafiki dla młodego czytelnika. Obchodzimy go każdego roku 2 kwietnia, w dniu urodzin Andersena.

Z okazji tego dnia w naszej szkole w poniedziałek 3 kwietnia 2023 r. p. M. Walczykiewicz, p. M. Wróbel oraz p. E. Wasiewicz czytały uczniom z klas 4-8 opowiadania z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai w ramach innowacji pedagogicznej oraz projektu eTwinning.