Rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla kas 1-3 ph.:”Las jesienny”. Laureatami zostali – z klasy III Barbara Graczyk, z klasy II Daniel Kowalik i Blanka Jaskólska. Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział.