4 kwietnia na zajęciach Mikołaj z klasy 1 wykonał samodzielnie kanapki. Po starannym umyciu rąk i warzyw zabrał się do pracy. Chłopiec samodzielnie smarował pieczywo masłem, a następnie układał na kromkach wybrane przez siebie produkty. Można śmiało powiedzieć, że zadanie wykonał doskonale. Podczas robienia kanapek kształcił odpowiednie nawyki żywieniowe, rozwijał kreatywność, wyobraźnię oraz dbałość o higienę. Na zajęciach wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Fotorelacja.

https://docs.google.com/document/d/1LpFshP-ZseoRKH3KUSF1dk7hSmM_m7lTMf3ISaefrkE/edit?usp=sharing