W dniu 13.05.2020 uczniowie z Lanzarote, Grecji, Czech, Bułgarii i Polski uczestniczyli w międzynarodowej lekcji online. Tematem lekcji była historia handlu i szlaki handlowe w naszych krajach oraz ewaluacja tego zagadnienia. Lekcja została przygotowana za pomocą aplikacji nearpod oraz quizzis. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z wcześniej otrzymaną prezentacją, a następnie rozwiązywanie różnych zadać. W lekcji uczestniczyło około 80 osób.