Dzień drugi spotkania międzynarodowego minął pod hasłem spotkania z historią. Uczniowie odwiedzili Ostrów Lednicki, a podczas wizyty w Grzybowie mieli okazję przekonać się jak wyglądało życie w wczesnośredniowiecznej osadzie, uczyli się m.in. polować, rozpoznawać tropy zwierząt, lepić naczynia w glinie, zapisywać pismem runicznym swoje imiona oraz nazwy państw oraz grać w średniowieczne gry. Uczniowie uczestniczyli również w „przymiarce” średniowiecznego uzbrojenia.

Fotorelacja: https://drive.google.com/drive/folders/1F39jEK5JcE_Uoey9qyHJpaevYUTBJheb?usp=sharing