Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele !

Jutro rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.

W związku z sytuacją epidemiczną organizacja pracy szkoły musi być dostosowana do ” Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.”

Opracowałam ” Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii”.

Poniżej zamieszczam informacje dotyczące jutrzejszego rozpoczęcia roku szkolnego.

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego będzie w formie spotkań z wychowawcami w klasach w godzinach od 9.00 do 10.00.
 2. W tym dniu dowozy będą wyglądały następująco:

– Ruchocinek – 8.30,

– Jaworowo – 8.40.

Odwozy : 10.00.

 1. Przypominam, że w autobusie szkolnym obowiązuje zasłanianie nosa i ust.
 2. Szczegółową organizację dnia 1.09.2020 r. określają poniższe procedury.

PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W DNIU 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 1. Na rozpoczęcie roku do szkoły mogą przyjść tylko dzieci i uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W tym dniu wszystkich uczniów i przedszkolaków powyżej czwartego roku życia oraz pracowników szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 3. Spotkania z wychowawcami w dniu 1 września 2020 r. rozpoczną się o godzinie 9.00, a zakończą około godziny 10.00.
 4. Spotkania odbędą się w salach lekcyjnych:

Klasa I – sala nr salka korekcyjna

Klasa II – sala nr 21

Klasa III – sala nr 19

Klasa IV a – sala nr 35

Klasa IV b – sala nr 33

Klasa VI a – sala nr 32

Klasa VI b – sala nr 37

Klasa VII a – sala nr 36

Klasa VII b – sala nr 31

Klasa VIII – sala nr 38

Oddział przedszkolny grupa młodsza – sala gimnastyczna

Oddział przedszkolny grupa starsza – sala gimnastyczna

 1. Na teren szkoły uczniowie, przedszkolaki, niekorzystające z dowozów szkolnych będą mogli wejść nie wcześniej niż o godzinie 8. 50
 2. Wychowawcy czekają na uczniów w w/w salach.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci i uczniów przed rozpoczęciem spotkań z wychowawcami będą odpowiadać pozostali pracownicy szkoły.
 4. W sali lekcyjnej osłona ust i nosa nie będzie obowiązkowa.
 5. Na teren szkoły pierwszego września mogą wejść jedynie opiekunowie przedszkolaków i pierwszoklasistów. Obowiązuje zasada – jedno dziecko – jeden opiekun.
 6. Do szkoły mogą wejść w/w opiekunowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Opiekunowie muszą stosować środki ochronne:

 • osłona ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 1. Pozostali opiekunowie tego dnia nie wchodzą na teren szkoły.

Uwaga !!!

Prosimy, aby dzieci tego dnia dzieci oddały wychowawcom kartki następującej treści:

” Informuję, że 1 września 2020 r. moje dziecko ( podać imię i nazwisko dziecka ) wróci do domu samo.

Podpis rodzica/opiekuna” lub

” Informuję, że 1 września 2020 r. odbiorę moje dziecko ( podać imię i nazwisko dziecka ) osobiście lub odbierze je wyznaczony przeze mnie opiekun.

Podpis rodzica/opiekuna” lub

” Informuję, że 1 września 2020 r. moje dziecko ( podać imię i nazwisko dziecka ) wróci do domu autobusem szkolnym”

Podpis rodzica/opiekuna”