Po powrocie do nauki stacjonarnej uczniowie biorący udział w projekcie Erasmus+ „CLIL ponad granicami – baw się i ucz” na lekcjach języka angielskiego realizowali zadania i quizy przygotowane dla nich przez kolegów i koleżanki z krajów biorących udział w projekcie tj. Czech, Słowacji oraz Serbii. Dzięki temu mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy nie tylko z tematów tj. matematyka, biologia czy fizyka, ale również mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów, z którymi współpracujemy. Nie zapominając przy tym, że językiem komunikacji w projekcie jest język angielski.