Dnia 18 lutego odbył się Bal Karnawałowy w grupie przedszkolnej „Średniaki”.