Start
O szkole
Organizacja
Historia szkoły

1526- W Archidiecezji Gnieźnieńskiej istniało 81 szkół, między innymi w sąsiednim Brudzewie i Odrowążu (prawdopodobnie również w Mielżynie).


1608- Pierwszy zapis o szkole w Mielżynie w aktach archiwum Konsystorza Gnieźnieńskiego.


22.02.1697- Wizytacja parafii i informacja o niedostatkach w szkole.


14.01.1850- Organizacja nowej szkoły elementarnej dwuoddziałowej.


18.08.1850-  Założenie przez ks. H. Kaoszuckiego czytelni dla dzieci szkolnych i ludu w Mielżynie.


20.08.1868-  Regencja Królewska pozwoliła na utrzymanie jednego nauczyciela.


22.10.1871- Założenie "Szkółki niedzielnej" dla dorosłych.


6.05.1872- Rewizja szkół dekanatu powidzkiego przez Prusaków, pomyślne zdanie egzaminu w języku niemieckim przez uczniów szkoły w Mielżynie.


6.12.1874- Zebranie Towarzystwa Oświaty w Mielżynie.


23.03.1881- Zapadły się gliniane ściany w tutejszej szkole.


10.10.1886- Poświęcenie nowego gmachu szkolnego w trzech klasach.


12.02.1888- 1000-osobowy wiec na spichlerzu dominalnym dziedzica Biłażewskiego w sprawie języka polskiego.


10.08.1891- Prywatna nauka języka polskiego w tutejszej szkole.


1919- Pierwsza organizacja szkoły polskiej po odzyskaniu niepodległości, kierownikiem p. Mądrach.


1920- Kierownikiem szkoły zostaje p.M. Bielanów.


18.08.1923- Nowy kierownik szkoły p. Andrzej Dziadziak.

5.02.1925- Szkoła w Mielżynie Starym wraz z całym majątkiem przyłączona dekretem władzy świeckiej do szkoły w Mielżynie z dn. 1.02.1925.


1.09.1927- Zlikwidowano szkołę powszechną w zakładzie Sióstr Dominikanek.


1.10.1928- Nowym kierownikiem szkoły został p.Franciszek Grusza.


12.09.1939-  Zakwaterowanie wojsk niemieckich w szkole.


1942-22.01.1945- W budynku szkoły stacjonowały oddziały Hitler Jugend.


1939-45- Dzieci polskie z Mielżyna uczęszczają do szkoły w Mąkownicy.


22.02.1945- Zorganizowanie szkoły przez siostrę Anuncjate- Leokadię Raiczak, dominikankę.


6.03.1945- Powrót kierownika p. F. Gruszy z Małopolski.


15.09.1949- Kierownikiem szkoły został p. Czesław Szymański.


5.09.1954 - Kierownictwo szkoły objął p. Lech Siekierski.

.
1963- Przejęcie przez Szkołę Podstawową w Mielżynie opieki nad Miejscem Straceń.


1.09.1964- Kierownikiem szkoły zostaje p.Eugeniusz Druściel.


1.09.1966- Objęcie kierownictwa szkoły przez p.Juliana Gruszkę.


1.09.1970- Kierownikiem, następnie dyrektorem szkoły została p. mgr Janina Fałdzińska.


29.12.1970- Nadanie szkole w Mielżynie imienia Powstańców Wielkopolskich 1918/19.


30.12.1976- Ufundowanie przez Komitet Rodzicielski i społecznośc Mielżyna sztandaru dla tutejszej szkoły.


1984- Powołanie przez p.Dyrektor J. Fałdzińską społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły.


15-16.01.1986- Przywóz pierwszych cegieł na budowę szkoły.


9.05.1988- Położenie fundamentów pod nową szkołę.

22.12.1994- Koronacja sztandaru szkolnego.

1.06.1995- Oddanie do użytku zielonej Sali gimnastycznej na boisku szkoły.


7.09.1996- Uroczyste otwarcie i oddanie do użytku nowej szkoły.


19.06.1997- Pierwszy dzień sportu w nowej szkole.

9.06.2001- Piknik w Zagórowie.


2001- Pierwszy test gimnazjalny.


7.01.2002- 20-lecie pracy p. Michała Bocheńskiego.

12.05.2003-Forum Europejskie w szkole z udziałem Minister Edukacji Narodowej i Sportu p. dr Krystyną Łybacką.


10.2003- Wprowadzenie planu budowy sali gimnastycznej.


11.2004- Odbiór techniczny sali sportowej w Mielżynie.


21.01.2005- Inauguracja hali, ufundowanie tablicy przez Państwo Zawodnych.


22.06.2007- W Zespole Szkolno-Przedszkolnym uroczyste zakończenie roku szkolnego wraz z odejściem na emeryturę Pani Dyrektor Janiny Fałdzińskiej.


4.09.2007- Nowym Dyrektorem szkoły zostaje Pani mgr Urszula Potaś. Wprowadzenie mundurków szkolnych.


8.06.2008- Pierwszy piknik rodzinny w Mielżynie.


28.10.2008- Pierwsze pasowanie na ucznia przez Panią Dyrektor Urszulę Potaś. Zniesienie mundurków szkolnych.

16.12.2010- Obchody z okazji 40.rocznicy nadania szkole im. Powstańców Wielkopolskich.

BIP
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Dla ucznia
Dla rodziców