Opiekunem świetlicy szkolnej jest Pani mgr Dorota Feręc.

Uczniowie naszej szkoły miło spędzają tutaj czas przed zajęciami lekcyjnymi lub po ich zakończeniu.

Nad ich bezpieczeństwem czuwa Pani Dorota.