Start
O szkole
Organizacja

TWÓJ PARASOL

PSYCHOLOG I PEDAGOG INFORMUJĄ


Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja TWÓJ PARASOL może być szczególnie przydatna w obecnym czasie,  zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji
w sprawach przemocy związana z obecnie panującym stanem.

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email,
a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji.

aplikacja do pobrania pod adresem

https://twojparasol.com

Ponadto osoby doznające przemocy mogą dzwonić pod całodobowe numery telefonu:

  • dorośli: – 122

  • dzieci: – 111 lub 116


"Szkoła z TVP" - nowy projekt Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej
Zachęcamy również do korzystania z programu "Szkoła z TVP" - nowy projekt Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej

Linki poniżej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-z-tvp

https://www.tvp.pl/47318246/tvp-i-men-uruchamiaja-projekt-szkola-z-tvp-sprawdz-plan-lekcji

Np. Tele Lekcja - Egzamin ósmoklasisty 2020 z TVP 3 Białystok - godz. 19:42 - 21: 30 na TVP Poznań

Przykłady dzisiejszych lekcji


Komunikat Psychologa i Pedagoga
DRODZY RODZICE

Rzeczywistość szkolna, w której przyszło nam aktualnie żyć i funkcjonować
stanowi wyzwanie dla każdego z nas - niezależnie od wieku, statusu
społecznego, czy wykonywanego zawodu - wszyscy musimy zmierzyć się
z konsekwencjami epidemii, które każdego dnia zmuszają nas do
konfrontowania się z bezustannie następującymi zmianami, własnymi
lękami i słabościami. W związku z zaistniałą sytuacją jeśli będziecie
Państwo chcieli porozmawiać o swoich problemach związanych z dziećmi,
czy też sami będziecie potrzebowali wsparcia służymy pomocą w formie
porad i konsultacji telefonicznych.
Pedagog Pani Patrycja Kokott - 724103847
Psycholog Pani Anna Budnik - 694683142
Sekretariat szkoły - 614775004

Komunikat
Dzień dobry,

tutaj znajduje się Komunikat Dyrektora ZS-P w Mielżynie dotyczący organizacji pracy szkoły na czas zdalnego nauczania.

Zaistniała sytuacja jest nowa dla nas wszystkich. Muszą się do niej przyzwyczaić dzieci, rodzice i nauczyciele. Prosimy o spokój, cierpliwość i wyrozumiałość.
Dziękujemy za dotychczasową współpracę i kontakt ze szkołą.

Życzymy zdrowia
Dyrekcja szkoły

Uwaga Rodzice.

Dzień dobry,

 

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie. W dniach 12-13 marca placówki będą otwarte, aby umożliwić rodzicom zorganizowanie opieki nad dziećmi, jednak w tych dniach nie będą odbywać się zajęcia edukacyjne.

 

Rodzicu,

 

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

NIE MA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU W DNIACH 12 - 25 MARCA 2020 R.

W tych dniach dzieci nie przychodzą do przedszkola i do szkoły.

12 i 13 marca szkoła będzie otwarta. Z zajęć opiekuńczych mogą skorzystać te dzieci, dla których nie zdołają Państwo zapewnić opieki.

Nie ma w te dni dowozów i odwozów.

Od 16 marca szkoła będzie zamknięta.

 

Dyrekcja szkoły


Koronawirus

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:
a) kryteria kliniczne
Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
- gorączka
- kaszel
- duszność
b) kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa ;
- miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym );
- pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

ZALECENIA
Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego
w ciągu ostatnich 14 dni:
1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)
• lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.
Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
• lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).
W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia
u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus) każda osoba, która została zakwalifikowana do dalszego postępowania medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.
Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?
• pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,
• prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,
• osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,
• ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju internatu szkolnego.
Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:
• pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
• poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
• jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny.
Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:
• Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują.
• W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny.
• Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą.
• Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi.

Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI


Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać
o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły
Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).
Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.


Erasmus Plus "Handel" - warsztaty prowadzone przez panie z WSCKZiU we Wrześni
Znalezione obrazy dla zapytania: logo erasmus plus co funded by
W dniu 05.03.2020 r. odbyły się w Mielzynie w ramach projektu Eramsus Plus "Od Barteru do Bitcoina - Handel Kołem się Toczy" warsztaty prowadzone przez Panie z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni.  Podczas tych warsztatów uczniowie wykonali przepiękne rękodzieła, które będą sprzedawane 15.03.2020 r. po mszy świętej w kościele w Mielżynie.
Zapraszamy do zakupu.Erasmus Plus "Handel" - wyjazd do Gniezna
Znalezione obrazy dla zapytania: logo erasmus plus co funded by
Dnia 2.03.2020 uczniowie klas: 6b, 7, 8 w ramach projektu Erasmus Plus "Od Barteru do Bitcoina - Handel Kołem się Toczy" wyruszyli do Gniezna. Odwiedzili tam okolicznych rzemieślników. Pierwszym zakładem był Auto Szałek - mechanik samochodowy, a zarazem Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. Następnie byli w Klimacie Orlikowskim. Firma ta już od 1990 roku zajmuje się sprzedażą i montażem najróżniejszych urządzeń służących do schładzania i klimatyzacji oraz wentylacji.

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Cechowej Szkole Rzemieślniczej, jej siedziba miesci się w Instytucie Kultury Europejskiej UAM. Uczniowie zostali zapoznani ze strukturą działania tej szkoły oraz wzięli udział w warsztatach kulinarnych, prowadzonych przez uczniów, kształcących się na kucharzy.

Warsztaty odbyły się w siedzibie Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczośli, przy ulicy Tumskiej. Tam spotkali się ze Starszym Cechu, Panem Stefanem Pokładeckim, który przybliżył uczestnikom projektu historię cechu w Gnieźnie.


Erasmus Plus "Handel" - wyjazd do Bydgoszczy.
Znalezione obrazy dla zapytania: logo erasmus plus co funded by
Dnia 28.02.2020 r. uczniowie klasy 6, 7, 8 wzięli udział w wyjeździe do Bydgoszczy w ramach projektu Erasmus Plus "Od Barteru do Bitcoina - Handel Kołem się Toczy". Odwiedzili Europejskie Centrum Pieniądza, gdzie mieli okazję zobaczyć "Skarb Bydgoski" oraz wybić własnoręcznie monetę. Następnie złozyli wizytę "Bydgoskim Partaczą", u których poznali historię związaną z rzemieślnikami, handlem oraz uczestniczyli w warsztatach flisaczych. W trakcie ich trwania wykonali drewniane tratwy. Po obiedzie zwiedzili najważniejsze miejsca w Bydgoszczy w towarzystwie przewodnika.

Erasmus Plus "Handel" - wyjazd do Poznania i Sadów pod Poznaniem
Znalezione obrazy dla zapytania: logo erasmus plus co funded by

W dniu 14.02.2020 r. w ramach projektu Erasmus Plus "Od Barteru do Bitcoina - Handel Kołem się Toczy" odwiedziliśmy Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - Gardenia. Na terenie targów zobaczyliśmy również wystawę malarską impresjonistów i postimpresjonistów w 3D.
Następnei udaliśmy się do centrum Logistycznego e-Commerce Amazon, Muzeum Wag i Miar oraz Zakładu Obróbki Metali GUSMA w Sadach, niedaleko Poznania.

Erasmus Plus "Handel" - konferencja ewaluacyjna przez Skype
Znalezione obrazy dla zapytania: logo projektu erasmus plus fundet

Dnia 24.01.2020 r. odbyła się konferencja uczniów mająca na celu podsumowanie i poddanie ewaluacji Pierwszego Miedzynarodowego Spotkania Młodzieży, poświęconego wzajemnemu uczeniu się, które odbyło się w Arrecife, na Lanzarote. Na początku wszyscy wspólnie zaśpiewali hymn projektu "Handel". Uczestnicy spotkania z Hiszpani zadawali pytania w języku niemieckim, a Bułgarzy, Grecy i Polacy na nie odpowiadali.
BIP
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Dla ucznia
Dla rodziców