Nowy projekt Erasmus Plus "Handel".
Dodane przez m.walczykiewicz dnia Listopad 17 2019 23:25:50
Znalezione obrazy dla zapytania erasmus plus logo co funded
Projekt pt.: "Od Barteru do Bitcoina - Handel Kołem się Toczy” został napisany z troską o uczniów, by ułatwić im wybór dalszej drogi kształcenia, pomóc uwierzyć w siebie, a w długoterminowym efekcie stać się atrakcyjnym na rynku pracy. We wszystkich krajach, z których pochodzą szkoły partnerskie doskonalenia wymaga system doradztwa zawodowego. Uczniowie napotykają na trudności związane z wyborem przyszłego zawodu. Niektórzy z nich pochodzą z ubogich, wielodzietnych rodzin a ponadto uzyskują niezbyt wysokie wyniki nauczania. Uważamy, że razem możemy więcej. Nasza różnorodność pozwoli osiągnąć wyznaczone cele. W swoim gronie posiadamy dwie szkoły będące szkołami eTwinning - z Grecji i Słowacji. Szkoła partnerska z Hiszpanii po raz pierwszy uczestniczy w takich działaniach, ale za to szkolny koordynator jest ambasadorem programu eTwinning. Szkoła z Bułgarii posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów Erasmus+. Nasza szkoła będzie koordynatorem wszystkich działań i zapewni by były zrealizowane na wysokim poziomie. W ten sposób pokażemy uczniom, że warto się uczyć, dążyć do osiągania ambitnych celów, a wybór kolejnej szkoły i zawodu nie musi być trudny. Chcemy by po zrealizowaniu projektu uczniowie potrafili odpowiedzialnie pokierować swoją dalszą drogą kształcenia i stać się atrakcyjnymi na rynku pracy.

Treść rozszerzona

Nasze działania wyposażą ich w takie umiejętności i wiedzę by stali się świadomymi konsumentami, odbiorcami reklam, dostrzegali zagrożenia czyhające w sieci oraz dbali o swoje bezpieczeństwo w Internecie. Poznają wiele zawodów od strony praktycznej, dowiedzą się jak założyć swoją firmę, a zdobyte umiejętności wykorzystają w przyszłości. By to osiągnąć musimy zjednoczyć siły i działać wspólnie. Najlepsze efekty uzyskamy, gdy będziemy wspierać uczniów w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych, włączając w to matematykę oraz czytanie i pisanie. Temat projektu umożliwi nam to, gdyż jest interdyscyplinarny, pozwala dostrzegać różnicę między nami i znajdować elementy wspólne. Każdy z nas dokonuje codziennie transakcji kupna - sprzedaży, dlatego chcemy, aby uczniowie potrafili mądrze podejmować związane z nimi decyzje. Handel towarzyszy człowiekowi od zawsze. Zmienia się tylko sposób handlowania, a ze względu na globalizację zasięg i możliwości. Naszym celem jest tak kształtować postawy uczniów, by byli świadomymi konsumentami i nie poddawali się manipulacji. Dzięki spotkaniom poświęconym wzajemnemu uczeniu się i nauczaniu będą mieli okazję utrwalić zdobytą lokalnie wiedzę w określonej kategorii tematycznej. Nawiążą przyjaźnie, będą otwarci i tolerancyjni, ciekawi świata i swoich umiejętności. Kraje uczestniczące w projekcie mają bardzo bogatą i różnorodną historię związaną z handlem. Uczniowie poszerzą swoje horyzonty, poznają zawody charakterystyczne dla krajów partnerskich. Będą rozwijali umiejętności posługiwania się językami obcymi, a niektórzy pierwszy raz będą za zagranicą. W działania projektowe zaangażujemy około 450 uczniów, w tym 20 z mniejszymi szansami edukacyjnymi. 108 weźmie udział w spotkaniach związanych z wzajemnym nauczaniem. Odbędzie się również 40 mobilności opiekunów. Nasze działania podzielone są na 5 głównych kategorii tematycznych. Projekt rozpoczynamy od poznania historii handlu, szlaków handlowych. Następnie pogłębimy wiedzę związaną z wymianą towarów i monetami. Kolejna kategoria dotyczy wpływu handlu na rozwój naszych krajów. Na końcu zajmiemy się dawnymi zawodami, by przejść do bezpieczeństwa w internecie i zawodów przyszłości. Chcemy działać lokalnie. Odwiedzać muzea, cechy rzemieślnicze, miejsca - miasta powiązane z handlem, centra kształcenia ustawicznego, lokalnych przedsiębiorców, brać udział w różnorodnych warsztatach, poznawać zawody od strony praktycznej, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach oraz poszerzać wiedzę na przedmiotach szkolnych, by następnie spotkać się i podzielić zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Uczniowie dla gości projektowych będą pełnili rolę przewodników, nauczycieli i w ten sposób zdobędą nowe doświadczenia. Synergię naszych działań uzyskamy dzięki realizacji projektu na platformie eTwinning, gdzie dołączy do nas szkoła z Czech. Wypracujemy następujące produkty końcowe: stronę internetową projektu, blog, leksykon zawodów w 7 językach, e-Book projektu, 7-języczny słownik związany z handlem, mapę pokazującą współpracę handlową, klaser z naszymi monetami, Europas - Curriculum vitae, e-Book z cechami rzemiosł w naszych krajach oraz grę na temat handlu. Każdy odpowiada za określone produkty, nad którymi oczywiście razem pracujemy. Do doradztwa zawodowego prowadzonego w naszych szkołach chcemy wprowadzić zmiany i poszerzyć o elementy wypracowane w projekcie. Produktami końcowymi będziemy dzielić się z innymi. Wierzymy, że uczestnicy projektu staną się świadomymi konsumentami, będą atrakcyjni na rynku pracy, uwierzą w siebie i odważnie będą realizować swoje marzenia i plany. W ten sposób będziemy tworzyć wspólną Europę.

Naszymi partnerami są szkoły z: Hiszpanii, Grecji, Bułgarii.