Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020
Dodane przez justyna dnia Czerwiec 27 2019 13:12:20

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY

2019-2020

Dopuszczony do użytku przez dyrektora ZS-P w Mielżynie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

Podręczniki zapewnia szkoła, rodzice kupują tylko :
Klasa I
Religia - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa  - podręcznik i ćwiczenia, autorzy W. Kubik; T.Czarnecka;A.Duka;
wydawnictwo WAM Kraków

Klasa II
Religia - Kochamy Pana Jezusa -autorzy W. Kubik; T.Czarnecka;A.Duka;
wydawnictwo WAM Kraków

Klasa III
Religia - PrzyjmujemyPana Jezusa - autor W.Kubik; wydawnictwo WAM Kraków

Klasa V
Religia - Obdarowani przez Boga; autor. A.Banasik, K.Kantowski, L.Łasek - wydawnictwo WAM Kraków
Język niemiecki - WIR smart II - podręcznik i ćwiczenia rozszerzone; autorzy G.Motta, E.Książek-Kempa i inni; wydawnictwo LektorKlet.

Klasa VI
Religia - Przemienieni przez Boga , autorzy A.Banasik  , E.Ferenc, D.Gnutek, K. Kantowski; wydawnictwo WAM Kraków.
Język niemiecki- WIR smart III - podręcznik i ćwiczenia rozszerzone; autorzy G.Motta, E.Książek-Kempa i inni; wydawnictwo LektorKlet.

Klasa VII
Religia - Szukam was - autorzy K.Biel, T.Czarnecka, K.Łuszczak, M.Poniewska - wydawnictwo WAM Kraków

KLasa VIII
Religia - Jestem z wami. Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum; autorzy K.Biel, T. Czarnecka, A.Duka i inni; wydawnictwo WAM Kraków