Erasmus Plus - WATER - działania upowszechniające
Dodane przez m.walczykiewicz dnia Luty 17 2019 15:16:19

 


Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus co funded

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów

w projekcie Erasmus +

I. „ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PODCZAS  REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ OD WRZEŚNIA 2018 DO LISTOPADA 2019”

W październiku 2018r. chętni uczniowie zebrali informacje o tym, w jaki sposób rozwijają kompetencje kluczowe podczas realizacji projektu Erasmus +. Efekty swojej pracy przedstawili na:

Prezentacja multimedialna:

KOMPETENCJE KLUCZOWE

II. "MALOWANIE EKOLOGICZNYCH TOREB"

W październiku dziesięcioro uczniów naszej szkoły brało udział w międzynarodowym spotkaniu na Słowacji, gdzie podczas jednych z warsztatów uczyło się malować ekologiczne torby. W listopadzie i grudniu zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami podzielili się z koleżankami i kolegami ze swoich klas. Uczniowie kl. VII-VIII na 100 torbach z lnu wymalowali symbole o tematyce przyrodniczej  i bożonarodzeniowej. Zostały one wręczone zaproszonym gościom podczas Święta Patrona Szkoły (07.12.2018r.) oraz pracownikom szkoły podczas Szkolnych Jasełek (21.12.2018r.).

30 listopada 2018r. p. Róbert Borbély koordynator projektu/dyrektor szkoły ze Słowacji brał udział warsztatach upowszechniających powyższe działanie.​​​

Opiekę nad uczniami podczas tych działań sprawowały pani Małgorzata Gadzińska i pani Irena Nowak.Treść rozszerzona

Dissemination and exploitation of Erasmus+ project results

I. „KEY COMPETENCES DEVELOPMENT DURING THE REALISATION OF  ERASMUS+ PROJECT (FROM SEPTEMBER 2018 TO NOVEMBER 2019)”

In October 2018, volunteer students collected information on how they develop key competences during the Erasmus+ project. They presented the results of their work at:

A multimedia presentation:

KEY COMPETENCES

II. „PAINTING ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY BAGS”

In October, ten students from our school took part in an international meeting in Slovakia, where (during a workshop) they’ve learnt painting environmentally-friendly bags. In November and December our students shared this knowledge with their schoolmates. Students of Grade 7 and Grade 8 painted 100 bags with symbols of nature and Christmas. They were gifts for visitors during school Patron’s Day on 7th December 2018 and during school Nativity scene on 21st December 2018.

Róbert Borbél, the coordinator of the project and the headteacher of school in Slovakia, took part in workshops disseminating hereinabove mentioned activities on 30th November 2018.

Irena Nowak and Małgorzata Gadzińska looked after students during these  activities.

Translation checked by:/Tłumaczenie sprawdziła: / p. Elwira Wasiewicz.