Start
O szkole
Organizacja

Dowozy w roku szkolnym 2017/2018
Dowóz

7:55

Ruchocinek

8;00

Mielżyn  ZSP

8:05

Ruchocinek

8:10

Ruchocin

8:15

Mielżyn  ZSP

8:25

Czajki/Jaworowo

8:35

Mielżyn ZSP

Odwóz

14:05

Mielżyn  ZSP

14:10

Ruchocinek

14:15

Ruchocin

14:25

Mielżyn  ZSP

14:30

Jaworowo

14:35

Czajki

15:45

Mielżyn  ZSP

15:50

Ruchocin

16:00

Ruchocinek

16:05

Jaworowo

16:10

Czajki


Podręczniki na rok szkolny 2017/2018
UWAGA!

W roku szkolnym 2017/2018 należy kupić podręczniki do religii (wszystkie klasy) i do języka niemieckiego (klasy 4, 5, 6).
Religia kl. 1. - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, W. Kubik + zeszyt ćwiczeń, WAM Kraków
kl. 2. - Kochamy Pana Jezusa , W. Kubik, WAM Kraków
kl. 3. - Przyjmujemy Pana Jezusa, W. Kubik, WAM Kraków
kl. 4. - Zaproszeni przez Boga, Z. Marek, WAM Kraków
kl. 5. - Obdarowani przez Boga, Z. Marek, WAM Kraków
kl. 6. - Przemienieni przez Boga, Z. Marek, WAM Kraków
kl. 7. - Szukałem was (podręcznik dla klasy I gimnazjum), W. Kubik, WAM Kraków
kl. IIG - Jestem z wami, W. Kubik, WAM Kraków
kl. IIIG - Chodźmy razem, W. Kubik, WAM Kraków

Język niemiecki kl. 4. - Wir smart 1 (podręcznik + ćwiczenia rozszerzone), G. Motta, E. Książek - Kempa, Lektor Klett
kl. 5. - Wir smart 2 (podręcznik + ćwiczenia rozszerzone) , G. Motta, E. Książek - Kempa, Lektor Klett
kl. 6. - Wir smart 3 (podręcznik + ćwiczenia rozszerzone), G. Motta, E. Książek - Kempa, Lektor Klett

Pozostałe podręczniki dzieci otrzymają w szkole.
Zestawy podręczników do poszczególnych klas są wywieszone na korytarzu szkolnym.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
W dniu 22 czerwca 2017r. odbyło się w naszej szkole podsumowanie roku szkolnego 2016/2017, podczas którego Pani Dyrektor wręczyła uczniom dyplomy, nagrody z odbywających się w tym roku szkolnym konkursów.
Dnia 23 czerwca 2017r. miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Obecny podczas tej uroczystości był Pan Łukasz Scheffs - zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. Najlepszym uczniem szkoły podstawowej został Jakub Kowalski, a najlepszą uczennicą gimnazjum Ewelina Nowacka. Wręczono nagrody uczniom, którzy otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem oraz tym, którzy mieli średnią ocen 4,5 oraz minimum dobre zachowanie. Nagrodzono również tych uczniów, którzy przez cały rok szkolny nie opuścili ani jednego dnia. Nagrodę specjalną za 100% frekwencję otrzymała Wiktoria Franczak, ponieważ od 2011r. nie opuściła ani jednego dnia.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!
Całęj społęczności szkolnej życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji!

Warsztaty podsumowujące projekt Erasmus Plus
Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus

W dniu 22.06.2017r. odbyły się w naszej szkole warsztaty podsumowujące dwuletni projekt Erasmus Plus
,,Culture and History without Borders - Success in Diversity, Diversity in Success". Zaczął się on 01.09.2015r., a kończy się 01.11.2017r. Podczas jego trwania uczniowie naszej szkoły uczyli się tańców regionalnych np.: "Marynia", "Wiwat", "Gołąbek", "Przodek Szamotulski". Tych właśnie tańców uczyli młodzież z innych krajów podczas spotkania międzynarodowego w Polsce, które odbyło się na przełomie maja i czerwca 2016r.
Podczas tego spotkania uczniowie z zagranicy poznawali również nasz region, naszą historię, wspólnie malowali, układali historyjki, wspólnie się uczyli, a następnie prezentowali efekty swojej pracy.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 16 wyjazdach - warsztatach lokalnych oraz pięciu spotkaniach międzynarodowych. Zdobytą podczas wyjazdów lokalnych i zagranicznych wiedzę przekazywali podczas lekcji otwartych organizowanych w naszej szkole. Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie naszej szkoły uczyli się nowych rzeczy od swoich kolegów i koleżanek z innych krajów, a w dniu 22 czerwca 2017r. chcieli przekazać nowo nabyte umiejętności swoim kolegom i koleżankom ze szkoły. W warsztatach uczestniczyli uczniowie całej szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciele oraz chętni rodzice.
Amanda Dobrychłop, Magdalena Pietryga oraz Anna Ziółkiewicz biorące udział w spotkaniu międzynarodowym we Włoszech uczyły uczniów naszej szkoły włoskiego tańca "Tammurriata", prezentowały miejsca, które same odwiedziły oraz uczyły robienia aniołków z makaranu. Piotr Szczepański, Wiktoria Franczak i Ewelina Nowacka mieli okazję uczestniczyć w drugim międzynarodowym spotkaniu na Słowacji. Piotrek uczył uczniów naszej szkoły ozdabiania jajek mieszanką lakierów do paznokci, Ewelina wytapiania świeczek, a Wiktoria robienia kul do kąpieli. Tego wszystkiego nauczyli się podczas pobytu na Słowacji.
Weronika Pawlak, Aleksandra Płatek, Kamil Kąpiela, Jakub Kosmala, Wiktor Ulanowski, Samuel Walczykiewicz byli obecni podczas spotkania w Czechach poświęconego kulturze i historii Turcji, gdzie nauczyli się wielu ciekawych rzeczy. Wypiekaniem ciasta Künafe i ciastek Kömbe zajmowali się: Ola Płatek, Samuel Walczykiewicz i Wiktor Ulanowski. Tańca Halay uczyła Weronika Pawlak. Malowanie na wodzie techniką Marbling prowadził Kamil Kąpiela i Jakub Kosmala. Podczas ostatniego spotkania w Czechach, poświęconego kulturze i historii Czech obecni byli: Julia Ćwiklińska, Hanna Kiełczewska, Szymon Jaroszewski, Marek Szczepański, Joachim Jalowski, Łukasz Staniszewski i Patryk Pławski. Julia Ćwiklińska, Hanna Kiełczewska i Szymon Jaroszewski uczyli kolegów i koleżanki ze swojej szkoły tworzenia kolorowych, pachnących mydełek, w różnych kształtach.  Pozostali uczniowie byli nauczycielami wyplatania koszyków.  Na koniec wszyscy mogli skosztować wypieków oraz podziwiać efekty pracy uczniów, biorących udział w warsztatach. Wszystkie prace zostały wystawione na sali gimnastycznej. Podczas zakończenia roku niektóre z prac wykonane techniką Marbling, w trakcie trwania warsztatów zostały podarowane zaproszonym gościom.

Podsumowanie działań projektu Erasmus Plus podczas lekcji otwartej.

Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus

W dniu 21.06.2017r. odbyło się w naszej szkole podsumowanie działań projektu Erasmus Plus
,,Culture and History without Borders - Success in Diversity, Diversity in Success".
Uczniowie podczas lekcji otwartej podsumowali działania podejmowane od stycznia do czerwca 2017r. oraz te, które realizowane były przez cały okres trwania projektu. Takim działaniem była innowacja pedagogiczna pt.:  “Wykorzystanie elementów metody nauczania międzyprzedmiotowego CLIL”. Efektem jej przeprowadzenia jest słowniczek szkolny, w którym znajduje się wprowadzane na lekcjach w ramach innowacji słownictwo i został on zaprezentowany podczas tej lekcji. Uczniowie zaprezentowali również dwie scenki historyczne, przedstawiające bitwę pod Grunwaldem oraz bitwę o Anglię. Zadaniem innych uczniów było odgadnięcie o jakie bitwy chodzi.
Cała lekcja prowadzona była w trzech językach przez: Wiktorię Franczak, Ewelinę Nowacką i Weronikę Pawlak.
Na początku Kamil Kąpiela i Wiktor Ulanowski przedstawili prezentację z wyjazdu do Golubia-Dobrzynia i Brodnicy, który odbył sie 27 stycznia 2017r.
O wycieczce z 11 marca 2017r. do Kórnika, Winnej Góry i Miłosławia opowiedział nam Patryk Pławski i Damian Stawikowski.
Szymon Jaroszewski i Albert Łysiak przedstawili filmik z warsztatów kulinarnych prowadzonych przez Panią Agatę Dobrzykowską, podczas których uczniowie piekli mazurki wielkanocne. Warsztaty odbyły się 10.03.2017r.
O wyjeździe do Czech, podczas którego sześcioro uczniów z naszej szkoły poznało kulturę i historię Turcji, opowiedzieli Samuel Walczykiewicz i Jakub Kosmala. Spotkanie trwało od 23.04.2017r. do 29.04.2017r. i odbyło się w miejscowości Pr'imda. Przedstawiono również filmik z tego wyjazdu, a na koniec uczniowie zatańczyli turecki taniec Halay, któego nauczyli się podczas spotkania. Opowiedziano również o konferencji przez Skype, która odbyła się 09.05.2017r. i miała na celu podsumowanie czwartego spotkania międzynarodowego w Czechach.
Hanna Kiełczewska i Szymon Jaroszewski zrelacjonowali ostatnie spotkanie międzynarodowe, które odbyło się rónież w Czechach, lecz tym razem poświęcone było kulturze i historii Czech. Trwało ono od 28.05.2017r. do 02.06.2017r. w Pr'imdzie.
Następnie pokazano zdjęcia z rozmowy z 05.06.2017 r. przez Skype, podczas której dokonano ewaluacji piątego, ostatniego już spotkania międzynarodowego.
Na sam koniec Hanna Kiełczewska podsumowała realizowany przez całą klasę I gimnazjum projekt eTwinning "Reisen macht uns Spaß - Podróżowanie sprawia nam przyjemność". Uczniowie współpracowali ze szkołami z Czech i Finlandii.
Na tę lekcję zostali zaproszeni rodzice ZS-P w Mielżynie, uczniowie, nauczyciele i Dyrektor.
Podczas spotkania były prezentowane pamiątki z wyjazdów i wycieczek.


Zakończenie trzeciej klasy gimnazjum!
W dniu szóstego czerwca odbyło się oficjalne zakończenie klasy trzeciej gimnazjum, której wychowawcą był Pan Roman Organiściak. Uroczystość pożegnalna odbyła się w przepięknej restauracji w Słupcy "Pod Białą Różą".
Uczniowie zatańczyli poloneza, towarzyszyły im przy tymrównież koleżanki z młodszych klas. Następnie uczniowie przedstawili część artystyczną, podziękowali rodzicom, nauczycielom, a rodzice  P. Dyrektor i wychowawcy. Przy bardzo dobrym jedzeniu i muzyce wszyscy doskonale się bawili.
Dziękujemy uczniom klasy trzeciej gimnazjum i ich rodzicom za tak wspaniały wieczór!

X PIKNIK RODZINNY

04.06.2017r. w naszej szkole odbył się x Piknik Rodzinny. Na scenie pojawili się uczniowie naszej szkoły oraz zespół ,, Bez grosza”. Jak co roku było wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się  zamki dmuchane, przewozy bryczką i pokaz Strongmanów. Była także loteria fantowa i pyszne ciasto. Na koniec odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez Radę Rodziców.

E.N


VIII STRAŻACKI RAJD ROWEROWY
Dnia 28.05.2017r. odbył się  VIII Strażacki Rajd Rowerowy. Długość trasy wynosiła 27 km. Rozpoczynała się ona w Mielżynie na rynku. Biegła do Arcugowa. Tam każdy mógł zwiedzić piękny pałac i odpocząć. Około godziny 17:00 wszyscy dotarli na boisko szkolne. Każdy uczestnik otrzymał upominek oraz posilił się pyszną grochówką. Odbyło się także losowanie atrakcyjnych nagród m.in. 3 rowerów.
E.N

Erasmus Plus - rozmowa przez Skype
Znalezione obrazy dla zapytania erasmus plus logo polska
W dniu 05.06.2017r. odbyła się w ramach projektu Erasmus Plus ,,Culture and History without Borders - Success in Diversity, Diversity in Success" rozmowa przez Skype. Podczas jej trwania uczniowie wspólnie podsumowali spotkanie międzynarodowe w Czechach. Z naszej szkoły w rozmowie uczestniczyli: Julia Ćwiklińska, Hanna Kiełczewska, Szymon Jaroszewski, Marek Szczepański, Joachim Jalowski, Łukasz Staniszewski, Patryk Pławski. Uczniowie wspólnie przypominali sobie warsztaty, w których brali udział i dzielili się swoimi pozytywnymi spostrzeżeniami na ich temat. Wspólnie śpiewali też hymn naszego projektu.

ERASMUS PLUS - MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE W CZECHACH
Znalezione obrazy dla zapytania erasmus plus logo

Wyjazd do Czech 28.05.-03.06.2017r.

W ramach projektu Erasmus Plus ,,Culture and History without Borders - Success in Diversity, Diversity in Success" siedmioro uczniów z naszej szkoły: Patryk Pławski, Marek Szczepański, Szymon Jaroszewski, Julia Ćwiklińska, Hanna Kiełczewska, Łukasz Staniszewski, Joachim Jalowski wyjechało na piąte spotkanie międzynarodowe do Czech, by tam reprezentować naszą szkołę.

Wyjechaliśmy 28.05.2017r. o godz 1:25 z dworca PKP w Gnieźnie, a o godz.6:18 byliśmy we Wrocławiu. Z Wrocławia busem pojechaliśmy do Pragi, gdzie wraz z przewodnikiem podziwialiśmy jej uroki. W Pradze byliśmy od godz. 11:00 do godz. 15:00. Do miejscowości Horsovsky Tyn dotarliśmy o godz. 16:30. Jako drudzy dojechaliśmy na miejsce. Po nas przyjeżdżały kolejne grupy. Stopniowo się poznawaliśmy.

Kolejnego dnia (29.05.2017 r.) po zjedzeniu śniadania o 9:15 udaliśmy się do szkoły. W szkole odbyło się oficjalne powitanie oraz śpiewanie naszego hymnu Erasmus. Później wszystkie grupy udały się na wspólne zwiedzanie ruin zamku oraz krótki spacer po pięknej miejscowości Primda. Po obiedzie wszyscy zajęli się warsztatami szkolnymi. O 16:30 zakończyły się warsztaty i udaliśmy się na pobliski basen. Mieliśmy również różne aktywności sportowe. Po tak udanym dniu wróciliśmy do hotelu.KONKURS "MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA"
MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA

We wtorek-23 maja w szkolnej bibliotece odbył się konkurs dla klas 2-3 szkoły podstawowej,który wyłonił Mistrza Pięknego Czytania. Każdą klasę reprezentowało 2 uczniów, ktorzy zmierzyli się z wylosowanymi przez siebie tekstami. Komisja w składzie: Monika Czarnecka-Schelenz i Ewa Popek przysłuchiwała się wykonawcom i biorąc pod uwagę wyznaczone kryteria, wyłoniły zwycięzców.
Mistrzem Pięknego Czytania zostala Adrianna Dobrychłop z kl.3 b, II miejsce zajął Igor Mayuszak z kl.2 b a III miejsce zdobył Bartosz Jankowski z kl. 3 b.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Zapraszamy do galerii zdjęć!


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Dla ucznia
Dla rodziców