Start
O szkole
Organizacja

Wyjazd do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w ramach projektu Erasmus Plus

Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus


W dniu 30.09.2017 roku jedenastu uczniów z naszej szkoły pojechało na kolejną z projektu Erasmus Plus.
Teraz mieliśmy okazję zwiedzać Międzyrzecki Rejon Umocniony, ale przed tym wstąpiliśmy do Świebodzina, aby zobaczyć ogromną figurę Jezusa Chrystusa.

Images: JEZUS.JPG
Po kilku godzinach spędzonych w busie dotarliśmy do celu naszej wyprawy i każdy wyposażony w grube bluzy i latarki wszedł do podziemi.

Images: MRU.JPG

Mieliśmy bardzo miłą panią przewodnik, która wiele nam powiedziała o bunkrach, w których mieliśmy okazję spędzić dwie godziny. Bunkry te są 30 metrów pod ziemią, a rozciągają się na przestrzeni 32 kilometrów, my mieliśmy do pokonania około 2.
Myślę, że największą atrakcją dla każdego z nas były nietoperze! W tamtejszych podziemiach żyje aż 12 gatunków tych zwierząt. Zobaczyliśmy największego z nich oraz wiele innych, mniejszych. Mieliśmy też okazję zobaczyć leżącego na ziemi nietoperka, który po chwili odleciał.
Na ścianach były różne napisy, zarówno po polsku, angielsku jak i niemiecku. W jednej z sal, my również mogliśmy się podpisać, ale nie na ścianie, tylko na specjalnej do tego plandece. Byliśmy pierwszymi osobami, które coś na niej wpisały. Mam nadzieję, że wiele innych osób będzie mogło zobaczyć nasze “autografy”, bo jest to bardzo fajna pamiątka po nas.
Później zwiedzaliśmy dalej tunele, podziwialiśmy kolejne napotkane nietoperze i słuchaliśmy naszej wspaniałej pani przewodnik.
Po dwóch godzinach wyszliśmy z powrotem na słońce. Wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej i odjechaliśmy. Po drodze do domów wstąpiliśmy do McDonald’sa coś zjeść, a potem każdy z nas dotarł do domu.
Wszystkim podobała się nasza wyprawa i myślę, że zaciekawiła nas też czasami II WŚ.

Images: MRU1.JPG


Opracowała Aleksandra Płatek, III gimnazjum


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!Terminy fluoryzacji na rok szkolny 2017/2018
TERMINY FLUORYZACJI

SP MIELŻYN

25.10.2017 r.
22.11.2017 r.
20.12.2017 r.
17.01.2018 r.
28.02.2018 r.
28.03.2018 r.

Nabór na stanowisko - pomoc kuchenna

NABÓR NA STANOWISKO POMOC KUCHENNA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

POMOC KUCHENNA

1. Wymagania

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku

- dyspozycyjność,

- wykształcenie co najmniej podstawowe, mile widziane gastronomiczne

- odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

- dokładność,

- umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres obowiązków na stanowisku Pomocy Kuchennej

- pomoc kucharzowi w przygotowaniu posiłków dla dzieci,

- pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach.

- utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych , sprzętu , naczyń ,

- dbanie o powierzony sprzęt kuchenny ,

- przestrzeganie przepisów bhp , ppoż. i regulaminu pracy ,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego

przełożonego,

- wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora szkoły

wynikających z organizacji pracy .

Szczegółowy zakres obowiązków pomocy kuchennej znajduje się w

teczce akt osobowych.

3. Wymiar zatrudnienia: niepełny -  25/40 godzin tygodniowo

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny,

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

-kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie

zawodowe,

-kserokopie świadectwa pracy

-oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

zajmowanego stanowiska.

5. Dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone

klauzulą; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia

rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.081997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn.

Dz. U z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie ZS-P

w terminie do 25.09.2017r. do godz. 9.00 w zaklejonych kopertach

z  dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pomoc kuchenna w ZS-P w Mielżynie”

7. Otwarcie ofert nastąpi w ZS-P w dniu 25.09.2017 r., rozpatrzenie do

godz. 15.00.

8. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni

indywidualnie .

9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 4775004.


Nowy projekt Erasmus Plus w Mielżynie
Znalezione obrazy dla zapytania erasmus plus logo
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielzynie po raz drugi będzie miał zaszczyt realizować projekt Erasmus Plus.
Tytuł nowego projektu brzmi: "WATER= Wisdom and Activity Through Enjoyable Realisation ". Projekt będzie realizowany od 01.11.2017r. do 31.10.2019r. wspólnie ze szkołą z Czech i Słowacji. Na jego wdrożenie otrzymaliśmy prawie 20 000 Euro. Możliwość pracy nad projektem będą mieli uczniowie klasy 6 i 7 szkoły podstawowej. Uczniowie, którzy zbiorą największą ilość punktów będą mogli wziąć udział w spotkaniach międzynarodowych. Tym razem projekt dotyczy tematyki przyrodniczej. Uczniowie obserwując wody, znajdujące się w ich pobliżu, będą nabywali nowe wiadomości i umiejętności. W trakcie realizacji projektu zostanie wprowadzona również innowacja, polegająca na zastosowaniu elementów metody CLIL w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Za realizację projektu są odpowiedzialne: Małgorzata Walczykiewicz (koordynator), Katarzyna Szymkowiak (nauczyciel j. angielskiego), Małgorzata Gadzińska (nauczyciel geografii, biologii, przyrody, techniki), Irena Nowak (nauczyciel chemii, fizyki, matematyki), Beata Bil Gurzęda (nauczyciel j. polskiego).

Ostatnie spotkanie nauczycieli w ramach projektu Erasmus +
Znalezione obrazy dla zapytania erasmus plus logo
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie - Urszula Potaś wraz z dwoma nauczycielkami: Małgorzatą Walczykiewicz i Katarzyną Szymkowiak przebywały w dniach od 08.09.2017r. do 11.09.2017r. na ostatnim spotkaniu dyrektorów i nauczycieli w Pr'imdzie w Czechach w ramach projektu Erasmus Plus "Kulture und History....". Podczas spotkania została podsumowana dwuletnia praca nad projektem. Ustalono również, które rzeczy należy jeszcze skończyć, by doprowadzić projekt do końca. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Osoby biorące udział w spotkaniu wymieniły się prezentami, przywiezionymi ze swoich krajów.

Dowozy w roku szkolnym 2017/2018
Dowóz

7:55

Ruchocinek

8;00

Mielżyn  ZSP

8:05

Ruchocinek

8:10

Ruchocin

8:15

Mielżyn  ZSP

8:25

Czajki/Jaworowo

8:35

Mielżyn ZSP

Odwóz

14:05

Mielżyn  ZSP

14:10

Ruchocinek

14:15

Ruchocin

14:25

Mielżyn  ZSP

14:30

Jaworowo

14:35

Czajki

15:45

Mielżyn  ZSP

15:50

Ruchocin

16:00

Ruchocinek

16:05

Jaworowo

16:10

Czajki


Podręczniki na rok szkolny 2017/2018
UWAGA!

W roku szkolnym 2017/2018 należy kupić podręczniki do religii (wszystkie klasy) i do języka niemieckiego (klasy 4, 5, 6).
Religia kl. 1. - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, W. Kubik + zeszyt ćwiczeń, WAM Kraków
kl. 2. - Kochamy Pana Jezusa , W. Kubik, WAM Kraków
kl. 3. - Przyjmujemy Pana Jezusa, W. Kubik, WAM Kraków
kl. 4. - Zaproszeni przez Boga, Z. Marek, WAM Kraków
kl. 5. - Obdarowani przez Boga, Z. Marek, WAM Kraków
kl. 6. - Przemienieni przez Boga, Z. Marek, WAM Kraków
kl. 7. - Szukałem was (podręcznik dla klasy I gimnazjum), W. Kubik, WAM Kraków
kl. IIG - Jestem z wami, W. Kubik, WAM Kraków
kl. IIIG - Chodźmy razem, W. Kubik, WAM Kraków

Język niemiecki kl. 4. - Wir smart 1 (podręcznik + ćwiczenia rozszerzone), G. Motta, E. Książek - Kempa, Lektor Klett
kl. 5. - Wir smart 2 (podręcznik + ćwiczenia rozszerzone) , G. Motta, E. Książek - Kempa, Lektor Klett
kl. 6. - Wir smart 3 (podręcznik + ćwiczenia rozszerzone), G. Motta, E. Książek - Kempa, Lektor Klett

Pozostałe podręczniki dzieci otrzymają w szkole.
Zestawy podręczników do poszczególnych klas są wywieszone na korytarzu szkolnym.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
W dniu 22 czerwca 2017r. odbyło się w naszej szkole podsumowanie roku szkolnego 2016/2017, podczas którego Pani Dyrektor wręczyła uczniom dyplomy, nagrody z odbywających się w tym roku szkolnym konkursów.
Dnia 23 czerwca 2017r. miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Obecny podczas tej uroczystości był Pan Łukasz Scheffs - zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. Najlepszym uczniem szkoły podstawowej został Jakub Kowalski, a najlepszą uczennicą gimnazjum Ewelina Nowacka. Wręczono nagrody uczniom, którzy otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem oraz tym, którzy mieli średnią ocen 4,5 oraz minimum dobre zachowanie. Nagrodzono również tych uczniów, którzy przez cały rok szkolny nie opuścili ani jednego dnia. Nagrodę specjalną za 100% frekwencję otrzymała Wiktoria Franczak, ponieważ od 2011r. nie opuściła ani jednego dnia.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!
Całęj społęczności szkolnej życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji!

Warsztaty podsumowujące projekt Erasmus Plus
Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus

W dniu 22.06.2017r. odbyły się w naszej szkole warsztaty podsumowujące dwuletni projekt Erasmus Plus
,,Culture and History without Borders - Success in Diversity, Diversity in Success". Zaczął się on 01.09.2015r., a kończy się 01.11.2017r. Podczas jego trwania uczniowie naszej szkoły uczyli się tańców regionalnych np.: "Marynia", "Wiwat", "Gołąbek", "Przodek Szamotulski". Tych właśnie tańców uczyli młodzież z innych krajów podczas spotkania międzynarodowego w Polsce, które odbyło się na przełomie maja i czerwca 2016r.
Podczas tego spotkania uczniowie z zagranicy poznawali również nasz region, naszą historię, wspólnie malowali, układali historyjki, wspólnie się uczyli, a następnie prezentowali efekty swojej pracy.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 16 wyjazdach - warsztatach lokalnych oraz pięciu spotkaniach międzynarodowych. Zdobytą podczas wyjazdów lokalnych i zagranicznych wiedzę przekazywali podczas lekcji otwartych organizowanych w naszej szkole. Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie naszej szkoły uczyli się nowych rzeczy od swoich kolegów i koleżanek z innych krajów, a w dniu 22 czerwca 2017r. chcieli przekazać nowo nabyte umiejętności swoim kolegom i koleżankom ze szkoły. W warsztatach uczestniczyli uczniowie całej szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciele oraz chętni rodzice.
Amanda Dobrychłop, Magdalena Pietryga oraz Anna Ziółkiewicz biorące udział w spotkaniu międzynarodowym we Włoszech uczyły uczniów naszej szkoły włoskiego tańca "Tammurriata", prezentowały miejsca, które same odwiedziły oraz uczyły robienia aniołków z makaranu. Piotr Szczepański, Wiktoria Franczak i Ewelina Nowacka mieli okazję uczestniczyć w drugim międzynarodowym spotkaniu na Słowacji. Piotrek uczył uczniów naszej szkoły ozdabiania jajek mieszanką lakierów do paznokci, Ewelina wytapiania świeczek, a Wiktoria robienia kul do kąpieli. Tego wszystkiego nauczyli się podczas pobytu na Słowacji.
Weronika Pawlak, Aleksandra Płatek, Kamil Kąpiela, Jakub Kosmala, Wiktor Ulanowski, Samuel Walczykiewicz byli obecni podczas spotkania w Czechach poświęconego kulturze i historii Turcji, gdzie nauczyli się wielu ciekawych rzeczy. Wypiekaniem ciasta Künafe i ciastek Kömbe zajmowali się: Ola Płatek, Samuel Walczykiewicz i Wiktor Ulanowski. Tańca Halay uczyła Weronika Pawlak. Malowanie na wodzie techniką Marbling prowadził Kamil Kąpiela i Jakub Kosmala. Podczas ostatniego spotkania w Czechach, poświęconego kulturze i historii Czech obecni byli: Julia Ćwiklińska, Hanna Kiełczewska, Szymon Jaroszewski, Marek Szczepański, Joachim Jalowski, Łukasz Staniszewski i Patryk Pławski. Julia Ćwiklińska, Hanna Kiełczewska i Szymon Jaroszewski uczyli kolegów i koleżanki ze swojej szkoły tworzenia kolorowych, pachnących mydełek, w różnych kształtach.  Pozostali uczniowie byli nauczycielami wyplatania koszyków.  Na koniec wszyscy mogli skosztować wypieków oraz podziwiać efekty pracy uczniów, biorących udział w warsztatach. Wszystkie prace zostały wystawione na sali gimnastycznej. Podczas zakończenia roku niektóre z prac wykonane techniką Marbling, w trakcie trwania warsztatów zostały podarowane zaproszonym gościom.

Podsumowanie działań projektu Erasmus Plus podczas lekcji otwartej.

Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus

W dniu 21.06.2017r. odbyło się w naszej szkole podsumowanie działań projektu Erasmus Plus
,,Culture and History without Borders - Success in Diversity, Diversity in Success".
Uczniowie podczas lekcji otwartej podsumowali działania podejmowane od stycznia do czerwca 2017r. oraz te, które realizowane były przez cały okres trwania projektu. Takim działaniem była innowacja pedagogiczna pt.:  “Wykorzystanie elementów metody nauczania międzyprzedmiotowego CLIL”. Efektem jej przeprowadzenia jest słowniczek szkolny, w którym znajduje się wprowadzane na lekcjach w ramach innowacji słownictwo i został on zaprezentowany podczas tej lekcji. Uczniowie zaprezentowali również dwie scenki historyczne, przedstawiające bitwę pod Grunwaldem oraz bitwę o Anglię. Zadaniem innych uczniów było odgadnięcie o jakie bitwy chodzi.
Cała lekcja prowadzona była w trzech językach przez: Wiktorię Franczak, Ewelinę Nowacką i Weronikę Pawlak.
Na początku Kamil Kąpiela i Wiktor Ulanowski przedstawili prezentację z wyjazdu do Golubia-Dobrzynia i Brodnicy, który odbył sie 27 stycznia 2017r.
O wycieczce z 11 marca 2017r. do Kórnika, Winnej Góry i Miłosławia opowiedział nam Patryk Pławski i Damian Stawikowski.
Szymon Jaroszewski i Albert Łysiak przedstawili filmik z warsztatów kulinarnych prowadzonych przez Panią Agatę Dobrzykowską, podczas których uczniowie piekli mazurki wielkanocne. Warsztaty odbyły się 10.03.2017r.
O wyjeździe do Czech, podczas którego sześcioro uczniów z naszej szkoły poznało kulturę i historię Turcji, opowiedzieli Samuel Walczykiewicz i Jakub Kosmala. Spotkanie trwało od 23.04.2017r. do 29.04.2017r. i odbyło się w miejscowości Pr'imda. Przedstawiono również filmik z tego wyjazdu, a na koniec uczniowie zatańczyli turecki taniec Halay, któego nauczyli się podczas spotkania. Opowiedziano również o konferencji przez Skype, która odbyła się 09.05.2017r. i miała na celu podsumowanie czwartego spotkania międzynarodowego w Czechach.
Hanna Kiełczewska i Szymon Jaroszewski zrelacjonowali ostatnie spotkanie międzynarodowe, które odbyło się rónież w Czechach, lecz tym razem poświęcone było kulturze i historii Czech. Trwało ono od 28.05.2017r. do 02.06.2017r. w Pr'imdzie.
Następnie pokazano zdjęcia z rozmowy z 05.06.2017 r. przez Skype, podczas której dokonano ewaluacji piątego, ostatniego już spotkania międzynarodowego.
Na sam koniec Hanna Kiełczewska podsumowała realizowany przez całą klasę I gimnazjum projekt eTwinning "Reisen macht uns Spaß - Podróżowanie sprawia nam przyjemność". Uczniowie współpracowali ze szkołami z Czech i Finlandii.
Na tę lekcję zostali zaproszeni rodzice ZS-P w Mielżynie, uczniowie, nauczyciele i Dyrektor.
Podczas spotkania były prezentowane pamiątki z wyjazdów i wycieczek.


Zakończenie trzeciej klasy gimnazjum!
W dniu szóstego czerwca odbyło się oficjalne zakończenie klasy trzeciej gimnazjum, której wychowawcą był Pan Roman Organiściak. Uroczystość pożegnalna odbyła się w przepięknej restauracji w Słupcy "Pod Białą Różą".
Uczniowie zatańczyli poloneza, towarzyszyły im przy tymrównież koleżanki z młodszych klas. Następnie uczniowie przedstawili część artystyczną, podziękowali rodzicom, nauczycielom, a rodzice  P. Dyrektor i wychowawcy. Przy bardzo dobrym jedzeniu i muzyce wszyscy doskonale się bawili.
Dziękujemy uczniom klasy trzeciej gimnazjum i ich rodzicom za tak wspaniały wieczór!
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Dla ucznia
Dla rodziców