Start
O szkole
Organizacja

Nowy projekt Erasmus Plus w naszej szkole - CLIL across the borders - enjoy and learn


Znalezione obrazy dla zapytania erasmus plus logo co funded

Projekt ten realizowany jest od 1.09.2019 r.

Celem projektu CLIL across the borders - enjoy and learn / CLIL wzdłuż granic – baw się i ucz” jest wdrożenie metody CLIL na różnych przedmiotach. W naszej pracy wykorzystamy nowoczesne narzędzia informatyczne, dzięki czemu nasi uczniowie poprawią swoją znajomość języka i umiejętności w zakresie ICT. Będą oni tworzyć różne samouczki i zadania dla swoich partnerów, będą uczyć się razem w wirtualnej klasie. Pragniemy wdrożyć metodę CLIL na matematyce, fizyce, chemii, biologii, historii, geografii, technice, informatyce, muzyce, sporcie, plastyce i literaturze. Dzieci będą porównać swoje języki ojczyste - ich podobieństwa i różnice. Wszyscy nauczymy się, jak współpracować w międzynarodowej grupie. CELE HORYZONTALNE: - Wspieranie osób w zdobywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji - Zrównoważone inwestycje, jakość i wydajność systemów edukacji, szkoleń i młodzieży EDUKACJA SZKOLNA: - Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków - Tematy, które porusza projekt: - Edukacja międzykulturowa / międzypokoleniowa i uczenie się przez całe życie - Kwestie regionu i współpraca - Nauczanie i uczenie się języków obcych.

W projekcie biorą udział szkoły z: Serbii, Słowacji, Czech oraz Polski (nasza szkoła).Warsztaty upowszechniające działania projektowe - Erasmus Plus "Woda"
Znalezione obrazy dla zapytania logo Erasmus Plus Co funded by
W dniu 10.10. 2019 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty upowszechniające działania projektowe. W tych zajęciach wzięli udział uczniowie klas piątych.
17.10.2019 r. odbyły się kolejne warsztaty, mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu. Tym razem uczestniczyli w nich nasi goście z Czech oraz uczniowie z obydwu szkół podstawowych w Witkowie.
W trakcie zajęć uczniowie nauczyli sie wykonywać różne ciekawe eksperymenty oraz zdobić lniane torby, które następnie mogli zabrać ze sobą. Techniki zdobienia toreb lnianych nasi uczniowie nauczyli się podczas spotkania międzynarodowego na Słowacji, a wykonywania eksperymentów podczas spotkania młodzieży w Polsce. Teraz mieli okazję podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi.

Spotkanie uczniów z Czech i Polski w ramach projektu "Woda"
Znalezione obrazy dla zapytania logo Erasmus Plus Co funded by
W dniach od 14-18.10.2019 r. odbyło się ostatnie podsumowujące spotkanie młodzieży z Czech i Polski w ramach projektu "Woda". Było one połączone z upowszechnianiem działań projektowych.
W tych dniach uczniowie klas 5 wspólnie z naszymi gośćmi odwiedzili: Ostrów Lednicki, Termy Matlańskie. Brali udział w warsztatach zorganizowanych w Grzybowie oraz wspólnie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, takich jak: plastyka, zajęcia lingwistyczne, W-F oraz warsztataty upowszechniające działania projektowe.
W warsztatach upowszechniających wzięli również udział uczniowie ze szkół podstawowych w Witkowie.

Dni dodatkowo wolne w 2019/2020
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie w roku szkolnym 2019/2020 zostały ustalone następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
31.10.2019 r.,
20.12.2019 r.,
2.01.2020 r.,
23.04.2020 r.,
24.04.2020 r.,
12.06.2020 r.

Warsztaty dot. Cyberbezpieczeństwa - zaproszenie

ZAPROSZENIE

W imieniu Burmistrza Gminy i Miasta  Witkowo zapraszam na warsztaty dot. Cyberbezpieczeństwa  w działalności jednostki samorządu terytorialnego oraz działalności gospodarczej.

Warsztaty odbędą się w dniu 26 października 2019r. (sobota) o godz. 900 (przewidywany czas szkolenia ok. 120 min. + 30 min. sesja pytania) w Sali widowiskowej Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie                               ul. Jana Pawła II 3.

Udział w warsztatach mogą wziąć wszyscy chętni bez względu na zajmowane stanowisko.Wyjazd do Kruszwicy w ramach projektu Erasmus Plus "Woda"

Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus

W dniu 25.09.2019 r. wybraliśmy się w ramach projektu Erasmus Plus "Water = Wisdom and Activity through Enjoyable Realisation" do Kruszwicy. Nasz wyjazd rozpoczął się o 08:30. Do przejechania mieliśmy około 70 km.

Po dotarciu na miejsce otrzymaliśmy mapę Kruszwicy, na której mieliśmy zaznaczać wyznaczone miejsca. Poszliśmy wzdłuż rzeki Gopło, a następnie popłynęliśmy statkiem. Rejs trwał 50 min.  Czas na statku minął szybko. W miłej atmosferze podziwialiśmy piękno przyrody.

Następnie pojechaliśmy do bazyliki kolegiackiej św. Piotra i Pawła w Kruszwicy, gdzie przewodnik, w bardzo ciekawy sposób, opowiadał o jej historii. Pod koniec mogliśmy dokładniej przyjrzeć się poszczególnym zabytkom. Kolejnym punktem naszego zwiedzania była Mysia Wieża. Podczas wejścia na Mysią Wieżę pokonaliśmy 175 schodów. Na szczycie wieży mogliśmy podziwiać  przepiękne widoki Kruszwicy, szczególnie urokliwie z góry wyglądało Gopło. Po zejściu z wieży udaliśmy się do podziemi, w których znajdowały się ciekawe ekspozycje. Udaliśmy się również na rynek w Kruszwicki, gdzie zobaczyliśmy stare kamienice z XIX w. Mieliśmy okazję zobaczyć również kościół św. Teresy. W czasie wyjazdu zostaliśmy również zapoznani z działaniem busoli i poznaniem różnicy między busolą, a kompasem.

Na koniec oceniliśmy wyjazd. Wszyscy podnieśli kciuki do góry na znak, że wyjazd uznaliśmy za udany.


Opracowała: Dominika Szczepańska, Angelika Kaczmarczyk

Zdjęcia z wyjazdu znadują się w galerii, kliknij tutaj.Śpieszmy się kochać ludzi...
"Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą"
ks. Jan Twardowski


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że we wtorek 20 sierpnia 2019 r. niespodziewanie odeszła od nas nasza koleżanka -
Justynka Szcześniak.
Z pasją wykonywała swój zawód. Kochała dzieci. Poświęcała im każdą wolną chwilę .
Nie bała się wyzwań. Dała się poznać jako sumienna i pracowita nauczycielka.
Potrafiła współpracować z każdym. Uśmiech stale gościł na jej twarzy.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.


Dyrekcja,
Pracownicy i Uczniowie
ZS-P w Mielżynie


Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY

2019-2020

Dopuszczony do użytku przez dyrektora ZS-P w Mielżynie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

Podręczniki zapewnia szkoła, rodzice kupują tylko :
Klasa I
Religia - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa  - podręcznik i ćwiczenia, autorzy W. Kubik; T.Czarnecka;A.Duka;
wydawnictwo WAM Kraków

Klasa II
Religia - Kochamy Pana Jezusa -autorzy W. Kubik; T.Czarnecka;A.Duka;
wydawnictwo WAM Kraków

Klasa III
Religia - PrzyjmujemyPana Jezusa - autor W.Kubik; wydawnictwo WAM Kraków

Klasa V
Religia - Obdarowani przez Boga; autor. A.Banasik, K.Kantowski, L.Łasek - wydawnictwo WAM Kraków
Język niemiecki - WIR smart II - podręcznik i ćwiczenia rozszerzone; autorzy G.Motta, E.Książek-Kempa i inni; wydawnictwo LektorKlet.

Klasa VI
Religia - Przemienieni przez Boga , autorzy A.Banasik  , E.Ferenc, D.Gnutek, K. Kantowski; wydawnictwo WAM Kraków.
Język niemiecki- WIR smart III - podręcznik i ćwiczenia rozszerzone; autorzy G.Motta, E.Książek-Kempa i inni; wydawnictwo LektorKlet.

Klasa VII
Religia - Szukam was - autorzy K.Biel, T.Czarnecka, K.Łuszczak, M.Poniewska - wydawnictwo WAM Kraków

KLasa VIII
Religia - Jestem z wami. Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum; autorzy K.Biel, T. Czarnecka, A.Duka i inni; wydawnictwo WAM Kraków

 BIP
Sprawozdanie budżetowe ZS-P w Mielżynie za rok 2018 znajduje się na stronie BIP
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich z siedzibą ul. Strzałkowska 1 62-230 Mielżyn zwany dalej ZS-P.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@osdidk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie ZS-P oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz  umów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dwóch tygodni od dnia nagrania.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie ZS-P jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie ZS-P.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 7 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

 


Rekrutacja do Przedszkola

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja  na wolne miejsca w przedszkolu  odbywać się będzie w terminie od 01.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

Podstawą kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu jest złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Do przedszkola zapisać można dziecko w wieku 2,5 – 6 lat.

W tym celu należy pobrać w siedzibie przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola’’ i wypełnić go.

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia  w przyjęciu dziecka do przedszkola.

Dzieci sześcioletnie urodzone w 2013 r. obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

Dzieci pięcioletnie urodzone w 2014 r., dzieci czteroletnie urodzone w 2015 r. oraz dzieci trzyletnie urodzone w 2016 r. mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli, dla których Gmina Witkowo jest organem prowadzącym określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2019 r. Burmistrza Gminy

i Miasta Witkowo z dnia 28 stycznia 2019 r. http://www.bip.witkowo.pl/

Dyrektor Przedszkola

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Dla ucznia
Dla rodziców