Start
O szkole
Organizacja

Warsztaty dot. Cyberbezpieczeństwa - zaproszenie

ZAPROSZENIE

W imieniu Burmistrza Gminy i Miasta  Witkowo zapraszam na warsztaty dot. Cyberbezpieczeństwa  w działalności jednostki samorządu terytorialnego oraz działalności gospodarczej.

Warsztaty odbędą się w dniu 26 października 2019r. (sobota) o godz. 900 (przewidywany czas szkolenia ok. 120 min. + 30 min. sesja pytania) w Sali widowiskowej Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie                               ul. Jana Pawła II 3.

Udział w warsztatach mogą wziąć wszyscy chętni bez względu na zajmowane stanowisko.Wyjazd do Kruszwicy w ramach projektu Erasmus Plus "Woda"

Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus

W dniu 25.09.2019 r. wybraliśmy się w ramach projektu Erasmus Plus "Water = Wisdom and Activity through Enjoyable Realisation" do Kruszwicy. Nasz wyjazd rozpoczął się o 08:30. Do przejechania mieliśmy około 70 km.

Po dotarciu na miejsce otrzymaliśmy mapę Kruszwicy, na której mieliśmy zaznaczać wyznaczone miejsca. Poszliśmy wzdłuż rzeki Gopło, a następnie popłynęliśmy statkiem. Rejs trwał 50 min.  Czas na statku minął szybko. W miłej atmosferze podziwialiśmy piękno przyrody.

Następnie pojechaliśmy do bazyliki kolegiackiej św. Piotra i Pawła w Kruszwicy, gdzie przewodnik, w bardzo ciekawy sposób, opowiadał o jej historii. Pod koniec mogliśmy dokładniej przyjrzeć się poszczególnym zabytkom. Kolejnym punktem naszego zwiedzania była Mysia Wieża. Podczas wejścia na Mysią Wieżę pokonaliśmy 175 schodów. Na szczycie wieży mogliśmy podziwiać  przepiękne widoki Kruszwicy, szczególnie urokliwie z góry wyglądało Gopło. Po zejściu z wieży udaliśmy się do podziemi, w których znajdowały się ciekawe ekspozycje. Udaliśmy się również na rynek w Kruszwicki, gdzie zobaczyliśmy stare kamienice z XIX w. Mieliśmy okazję zobaczyć również kościół św. Teresy. W czasie wyjazdu zostaliśmy również zapoznani z działaniem busoli i poznaniem różnicy między busolą, a kompasem.

Na koniec oceniliśmy wyjazd. Wszyscy podnieśli kciuki do góry na znak, że wyjazd uznaliśmy za udany.


Opracowała: Dominika Szczepańska, Angelika Kaczmarczyk

Zdjęcia z wyjazdu znadują się w galerii, kliknij tutaj.Śpieszmy się kochać ludzi...
"Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą"
ks. Jan Twardowski


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że we wtorek 20 sierpnia 2019 r. niespodziewanie odeszła od nas nasza koleżanka -
Justynka Szcześniak.
Z pasją wykonywała swój zawód. Kochała dzieci. Poświęcała im każdą wolną chwilę .
Nie bała się wyzwań. Dała się poznać jako sumienna i pracowita nauczycielka.
Potrafiła współpracować z każdym. Uśmiech stale gościł na jej twarzy.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.


Dyrekcja,
Pracownicy i Uczniowie
ZS-P w Mielżynie


Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY

2019-2020

Dopuszczony do użytku przez dyrektora ZS-P w Mielżynie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

Podręczniki zapewnia szkoła, rodzice kupują tylko :
Klasa I
Religia - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa  - podręcznik i ćwiczenia, autorzy W. Kubik; T.Czarnecka;A.Duka;
wydawnictwo WAM Kraków

Klasa II
Religia - Kochamy Pana Jezusa -autorzy W. Kubik; T.Czarnecka;A.Duka;
wydawnictwo WAM Kraków

Klasa III
Religia - PrzyjmujemyPana Jezusa - autor W.Kubik; wydawnictwo WAM Kraków

Klasa V
Religia - Obdarowani przez Boga; autor. A.Banasik, K.Kantowski, L.Łasek - wydawnictwo WAM Kraków
Język niemiecki - WIR smart II - podręcznik i ćwiczenia rozszerzone; autorzy G.Motta, E.Książek-Kempa i inni; wydawnictwo LektorKlet.

Klasa VI
Religia - Przemienieni przez Boga , autorzy A.Banasik  , E.Ferenc, D.Gnutek, K. Kantowski; wydawnictwo WAM Kraków.
Język niemiecki- WIR smart III - podręcznik i ćwiczenia rozszerzone; autorzy G.Motta, E.Książek-Kempa i inni; wydawnictwo LektorKlet.

Klasa VII
Religia - Szukam was - autorzy K.Biel, T.Czarnecka, K.Łuszczak, M.Poniewska - wydawnictwo WAM Kraków

KLasa VIII
Religia - Jestem z wami. Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum; autorzy K.Biel, T. Czarnecka, A.Duka i inni; wydawnictwo WAM Kraków

 BIP
Sprawozdanie budżetowe ZS-P w Mielżynie za rok 2018 znajduje się na stronie BIP
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich z siedzibą ul. Strzałkowska 1 62-230 Mielżyn zwany dalej ZS-P.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@osdidk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie ZS-P oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz  umów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dwóch tygodni od dnia nagrania.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie ZS-P jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie ZS-P.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 7 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

 


Rekrutacja do Przedszkola

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja  na wolne miejsca w przedszkolu  odbywać się będzie w terminie od 01.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

Podstawą kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu jest złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Do przedszkola zapisać można dziecko w wieku 2,5 – 6 lat.

W tym celu należy pobrać w siedzibie przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola’’ i wypełnić go.

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia  w przyjęciu dziecka do przedszkola.

Dzieci sześcioletnie urodzone w 2013 r. obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

Dzieci pięcioletnie urodzone w 2014 r., dzieci czteroletnie urodzone w 2015 r. oraz dzieci trzyletnie urodzone w 2016 r. mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli, dla których Gmina Witkowo jest organem prowadzącym określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2019 r. Burmistrza Gminy

i Miasta Witkowo z dnia 28 stycznia 2019 r. http://www.bip.witkowo.pl/

Dyrektor Przedszkola


Erasmus Plus - WATER - działania upowszechniające

 


Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus co funded

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów

w projekcie Erasmus +

I. „ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PODCZAS  REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ OD WRZEŚNIA 2018 DO LISTOPADA 2019”

W październiku 2018r. chętni uczniowie zebrali informacje o tym, w jaki sposób rozwijają kompetencje kluczowe podczas realizacji projektu Erasmus +. Efekty swojej pracy przedstawili na:

  • forum klas VII – VIII (kl. VII – 20.11.2018r.; kl. VIII – 19.11.2018r.);

  • spotkaniu dyrektorów szkół powiatu gnieźnieńskiego z wizytatorkami Kuratorium Oświaty w Poznaniu p. Sławą Mrożek oraz p. Arletą Nowak (22.11.2018r.);

  • zebraniu z rodzicami uczniów kl. VII -VIII (28.11.2018r.).

Prezentacja multimedialna:

KOMPETENCJE KLUCZOWE

II. "MALOWANIE EKOLOGICZNYCH TOREB"

W październiku dziesięcioro uczniów naszej szkoły brało udział w międzynarodowym spotkaniu na Słowacji, gdzie podczas jednych z warsztatów uczyło się malować ekologiczne torby. W listopadzie i grudniu zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami podzielili się z koleżankami i kolegami ze swoich klas. Uczniowie kl. VII-VIII na 100 torbach z lnu wymalowali symbole o tematyce przyrodniczej  i bożonarodzeniowej. Zostały one wręczone zaproszonym gościom podczas Święta Patrona Szkoły (07.12.2018r.) oraz pracownikom szkoły podczas Szkolnych Jasełek (21.12.2018r.).

30 listopada 2018r. p. Róbert Borbély koordynator projektu/dyrektor szkoły ze Słowacji brał udział warsztatach upowszechniających powyższe działanie.​​​

Opiekę nad uczniami podczas tych działań sprawowały pani Małgorzata Gadzińska i pani Irena Nowak.INFORMACJA

Administrator Danych, którym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie jest Dyrektor Szkoły Urszula Potaś, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą  się Państwo  skontaktować pod numerem telefonu: 531 641 425 lub elektronicznie za pomocą poczty   e-mail: inspektor@osdidk.pl


Erasmus Plus - drugie międzynarodowe spotkanie w szkole w Sliać na Słowacji

Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus co funded

DRUGIE SPOTKANIE MŁODZIEŻY POŚWIĘCONE WZAJEMNEMU UCZENIU SIĘ W RAMACH PROJEKTU ERASMUS PLUS:

"Water = Wisdom and Activity through Enjoyable Realisation"


Dzień 1 (Niedziela)


Pierwszego dnia spotkaliśmy się o godzinie 00:40 na dworcu w Gnieźnie , skąd ruszyliśmy pociągiem w stronę Poznania .Tam  mieliśmy małą przesiadkę. Około godz.10:30 dojechaliśmy do Krakowa. Na peronie oddaliśmy bagaże i poszliśmy na posiłek do Burger Kinga. Po zjedzeniu śniadania poszliśmy na Stary Rynek , gdzie udało nam się posłuchać hejnału, zrobić małe zakupy w Sukiennicach, oraz zajrzeć do Kościoła Mariackiego. Później udaliśmy się na Wawel, gdzie zobaczyliśmy, Zamek Królewski, grób Józefa Piłsudskiego oraz Lecha i Marii Kaczyńskich. Po zwiedzaniu ruszyliśmy w drogę powrotną na dworzec, skąd odebraliśmy bagaże i podjechał po nas bus, którym ruszyliśmy do miejscowości Sliač  na Słowacji. Po 4 godzinach drogi, dotarliśmy do hotelu. Rozpakowaliśmy się i poszliśmy na kolację. Po kolacji przywitaliśmy się z Czechami i Słowakami. Wieczorem graliśmy w gry po czym poszliśmy spać ciekawi następnego dnia.


1’th day (Sunday)


Dzień 2 (Poniedziałek)


W drugim dniu wszystkie grupy spotkały się przed hotelem. Następnie przeszliśmy z hotelu do kina gdzie odbyło się oficjalne powitanie oraz  wideo prezentacja szkół. Po powitaniu poszliśmy do szkoły, gdzie rozpoczęły się warsztaty w pracowni informatycznej, tworzyliśmy breloczki w kształcie kropli wody. Następnie piekliśmy pierniczki w kształcie krajów biorących udział w projekcie. Ostatni z warsztatów odbył się w pokoju historycznym. Odbyły się w nim warsztaty związane z 4 językami: polskim, słowackim, czeskim oraz angielskim. Na koniec zwiedzaliśmy miasto Sliać.

 


Entdecke Polen von Norden bis Süden - Odkryj Polskę od Północy do Południa
Znalezione obrazy dla zapytania logo eTwinning
Dzięki temu projektowi uczniowie z Czech chcą lepiej poznać Polskę, a my chcemy im w tym pomóc. Realizując ten projekt chcemy razem wziąć udział w konkursie "Niemcy i ich wschodni sąsiedzi - my w Europie". Tematem tego roku jest: Warszawa - Wisła - Wawel. Odkryj Polskę! Na stronie TwinSpace będą publikowane wyniki naszej pracy. Projekt będzie realizowany w języku niemieckim z kl. 7/8 w trakcie zajęć z języka niemieckiego i informatyki.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Dla ucznia
Dla rodziców