Start
O szkole
Organizacja

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII
PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele !

Jutro rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.

W związku z sytuacją epidemiczną organizacja pracy szkoły musi być dostosowana do " Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r."

Opracowałam " Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii".

Poniżej zamieszczam informacje dotyczące jutrzejszego rozpoczęcia roku szkolnego.

1. Rozpoczęcie roku szkolnego będzie w formie spotkań z wychowawcami w klasach w godzinach od 9.00 do 10.00.

2. W tym dniu dowozy będą wyglądały następująco:

- Ruchocinek - 8.30,

- Jaworowo - 8.40.

Odwozy : 10.00.

3. Przypominam, że w autobusie szkolnym obowiązuje zasłanianie nosa i ust.

4. Szczegółową organizację dnia 1.09.2020 r. określają poniższe procedury.

PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W DNIU 1 WRZEŚNIA 2020 R.

1. Na rozpoczęcie roku do szkoły mogą przyjść tylko dzieci i uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. W tym dniu wszystkich uczniów i przedszkolaków powyżej czwartego roku życia oraz pracowników szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

3. Spotkania z wychowawcami w dniu 1 września 2020 r. rozpoczną się o godzinie 9.00, a zakończą około godziny 10.00.

4. Spotkania odbędą się w salach lekcyjnych:

Klasa I – sala nr salka korekcyjna

Klasa II – sala nr 21

Klasa III – sala nr 19

Klasa IV a – sala nr 35

Klasa IV b – sala nr 33

Klasa VI a – sala nr 32

Klasa VI b – sala nr 37

Klasa VII a – sala nr 36

Klasa VII b – sala nr 31

Klasa VIII – sala nr 38

Oddział przedszkolny grupa młodsza – sala gimnastyczna

Oddział przedszkolny grupa starsza – sala gimnastyczna

5. Na teren szkoły uczniowie, przedszkolaki, niekorzystające z dowozów szkolnych będą mogli wejść nie wcześniej niż o godzinie 8. 50

6. Wychowawcy czekają na uczniów w w/w salach.

7. Za bezpieczeństwo dzieci i uczniów przed rozpoczęciem spotkań z wychowawcami będą odpowiadać pozostali pracownicy szkoły.

8. W sali lekcyjnej osłona ust i nosa nie będzie obowiązkowa.

9. Na teren szkoły pierwszego września mogą wejść jedynie opiekunowie przedszkolaków i pierwszoklasistów. Obowiązuje zasada – jedno dziecko - jeden opiekun.

10. Do szkoły mogą wejść w/w opiekunowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Opiekunowie muszą stosować środki ochronne:

• osłona ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,

• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

• dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

11. Pozostali opiekunowie tego dnia nie wchodzą na teren szkoły.

Uwaga !!!

Prosimy, aby dzieci tego dnia dzieci oddały wychowawcom kartki następującej treści:

” Informuję, że 1 września 2020 r. moje dziecko ( podać imię i nazwisko dziecka ) wróci do domu samo.

Podpis rodzica/opiekuna” lub

” Informuję, że 1 września 2020 r. odbiorę moje dziecko ( podać imię i nazwisko dziecka ) osobiście lub odbierze je wyznaczony przeze mnie opiekun.

Podpis rodzica/opiekuna” lub

” Informuję, że 1 września 2020 r. moje dziecko ( podać imię i nazwisko dziecka ) wróci do domu autobusem szkolnym”

Podpis rodzica/opiekuna”

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ZS-P w Mielżynie

Urszula Potaś

 


Klasa 4 - podręcznik do j. niemieckiego
Podręczniki do języka niemieckiego od klasy 4 do 6 kupują rodzice.
Poniżej zamieszczam informacje związane z podręcznikiem do klasy 4.
W tym roku do języka niemieckiego od kl. 4 do 6 potrzebny będzie wyłącznie podręcznik (zeszytu ćwiczeń uczniowie nie będą potrzebowali).

Język niemiecki

ich und du neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 4

Marta Kozubska. Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

PWN Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o. sp.k.

808/1/2017


Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2020/2021

PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE KLASA 6.
ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Kupuje szkoła

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz, Anna Klimowicz

Nowa Era

907/3/2019

Język angielski

English Class A2 podręcznik
i zeszyt ćwiczeń

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

840/3/2019

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

Spółka z o.o.

877/3/2019

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej
i zeszyt ćwiczeń

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era Spółka z o.o.

906/2/2019

Matematyka

Matematyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Tomasz Malicki

WSiP S.A.

832/3/2019

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej

Joanna Stawarz

Nowa Era Spółka z o.o.

844/2/2019

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era Spółka z o.o.

852/3/2019

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era Spółka z o.o.

903/3/2018

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Lach Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era Spółka z o.o.

295/3/2019

Informatyka

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

WSiP S.A.

807/3/2019

Kupują rodzice

Język niemiecki

Wir smart 3

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka, Olga Młynarska, Katarzyna Sękowska, Ewa Wieszczeczyńska

Wydawnictwo "LektorKlett"

828/3/2019

Religia

Przemienieni przez Boga

Ks. Zbigniew Marek SJ

WAM Kraków

AZ-2-01/10


Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2020/2021

PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE KLASA 7. ROK SZKOLNY 2020/20201

 

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Kupuje szkoła

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęka, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa, Natalia Bielawska

Nowa Era Spółka z o.o.

907/4/2020

Język angielski

English Class A2+

i ćwiczenia

Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tkacz

zeszyt ćwiczeń:  Lynda Edwards

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

 

840/4/2017

 

Język niemiecki

Deutschtour FIT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

i ćwiczenia

 

Ewa Kościelniak-Walewska

Nowa Era Spółka z o.o.

 

1096/1/2020

Historia

Wczoraj i dziś.

Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

 

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Nowa Era Spółka z o.o.

 

877/4/2020/

z1

 

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era Spółka z o.o.

906/3/2019/z1

 

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

i ćwiczenia

Małgorzata Jefimow

Nowa Era Spółka z o.o.

844/4/2017

 

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era Spółka z o.o.

785/1/2017

 

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły

podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era Spółka z o.o.

885/1/2017

Matematyka

Matematyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7

 

Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

832/4/2017

Informatyka

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

807/4/2020/z1

 

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

 

Nowa Era Spółka z o.o.

903/4/2017

 

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era Spółka z o.o.

 

852/4/2020/z1

Kupują rodzice

Religia

Szukam was

Krzysztof Biel, Teresa Czarnecka, Krzysztof Łuszczak, Maria Poniewierska

WAM Kraków

AZ-3-01/10


Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2020/2021

 

PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE KLASA 8. ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Kupuje szkoła

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

 

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era Spółka z o.o.

 

907/5/2018

Język angielski

Język angielski. Repetytorium ósmoklasisty. Podręcznik wieloletni

i zeszyt ćwiczeń

 

Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus

 

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

 

926/2018

Język niemiecki

Meine Deutschtour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8 szkoły podstawowej

i ćwiczenia

 

Ewa Kościelniak-Walewska

Nowa Era Spółka z o.o.

 

838/2/2018

 

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era Spółka z o.o.

877/5/2018

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era Spółka z o.o.

874/2017

Geografia

Geografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

890/4/2018

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

i ćwiczenia

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era Spółka z o.o.

844/3/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era Spółka z o.o.

785/2/2018

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat. Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Róźańska

Nowa Era Spółka z o.o.

885/2/2018

Matematyka

Matematyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

832/5/2018

Informatyka

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

807/5/2018

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Jarosław Słoma

Nowa Era Spółka z o.o.

846/2017

Kupują rodzice

Religia

Jestem z wami. Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum

Krzysztof Biel, Teresa Czarnecka, Anna Duka i inni

WAM Kraków

AZ-3-01/10

 


Erasmus Plus "Handel" - upowszechnianie projektu
Erasmus+: Visual identity and logos | EACEAW dniu 19.06.2020 r. została przeprowadzona otwarta lekcja online, mająca na celu upowszechnianie działań projektu Erasmus Plus "Od Barteru do Bitcoina - Handel Kołem się Toczy". Lekcje tę prowadziła Dominika Szczepańska z klasy 7. Zapoznała uczniów klas 5-8 i ich rodziców z informacjami na temat: krajów biorących udział w projekcie, historii handlu i dróg handlowych, monet, wymiany towaru i wpływu handlu na rozwój naszych krajów. Następnie przeprowadziła dwa quizy związane z tematyką.

Erasmus Plus "Handel" - lekcja międzynarodowa
Erasmus+: Visual identity and logos | EACEA
W dniu 10. 06.2020 r. odbyła się kolejna lekcja międzynarodowa, w której wzięli udział uczniowie i nauczyciele: z Czech, Hiszpanii, Bułgarii, Grecji i Polski. Tematem spotkania był wpływ handlu na rozwój naszych krajów.
W ramach tej lekcji przygotowano prezentację, która została uczniom wcześniej udostępniona, a podczas lekcji uczniowie wzięli udział w quizach, przygotowanych w języku angielskim i niemieckim w programie Quizzis.

Projekt eTwinning
eTwinning Polska
W ramach realizowanego projektu eTwinning "Zeichne, was ich dir sage - Narysuj, co ci powiem" uczniowie klasy 7 dwukrotnie wzięli udział (19.05. i 05.06) w międzynarodowej lekcji online. Podczas której z wykorzystaniem narzędzia Whiteboard wspólnie wszyscy rysowali usłyszane w języku niemieckim słowa oraz rozwiązywali różne, ciekawe quizy.

Erasmus Plus "Handel" - spotkanie z Panią Hanną Mańczak Jankiewicz
Erasmus+: Visual identity and logos | EACEAW dniu 1.06.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z panią Hanną Mańczak- Jankiewicz w ramach projektu Erasmus Plus pt.: "Sprzedaż i Marketing", a w dniu 8.06.2020 druga część spotkania pt.: "Kim chcesz zostać?". Wzięli w nim udział uczniowie kl. 8, 7 i 6b.

Erasmus Plus "Handel" - międzynarodowa lekcja
Erasmus+: Visual identity and logos | EACEA
W dniu 27.05.2020 roku odbyła się kolejna lekcja międzynarodowa w ramach projektu Erasmus Plus "Handel". Tym razem uczniowie zmagali się z tematyką związaną z wymianą towaru i monetami. Wcześniej zapoznali się z prezentacją przygotowaną na ten temat, a podczas lekcji wzięli udział w dwóch quizach. Zostały one przygotowane w programie Quizzis. Każdy z quizów zawierał 35 pytań. Pierwszy był w języku angielskim, a drugi w języku niemieckim.
BIP
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Dla ucznia
Dla rodziców