Start
O szkole
Organizacja

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY

2019-2020

Dopuszczony do użytku przez dyrektora ZS-P w Mielżynie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców


PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE KLASA 1. ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Kupuje szkoła

Edukacja wczesnoszkolna

Uczymy się z Bratkiem – podręczniki i zeszyty ćwiczeń

M. Rożyńska, A. Szwejkowska-Kulpa

OPERON

855/1/2/3/2017

855/4/2018

Język angielski

New English Adventure,

Poziom 1 –

podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Tessa Lochowski, Cristiana Bruni

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

819/1/2017

Kupują rodzice

Religia

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa –

podręcznik i ćwiczenia

 

Władysław Kubik, Teresa Czarnecka, Anna Duka

WAM Kraków

AZ-11-01/10-KR-1/11


PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE KLASA 2. ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Kupuje szkoła

Edukacja wczesnoszkolna

Uczymy się z Bratkiem – podręczniki i zeszyty ćwiczeń

M. Rożyńska,

G. Tamas,

K. Sabbo,

K. Brzeskowska

Wydawnictwo

Pedagogiczne

OPERON

Sp. z o.o.

855/5/6/2018

855/8/2019

Język angielski

New English Adventure,

Poziom 2 –

podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Via Lambert, Anne Worall, Arek Tkacz

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

819/2/2018

Kupują rodzice

Religia

Kochamy Pana Jezusa

Władysław Kubik, Teresa Czarnecka, Anna Duka

 

 

 

WAM Kraków

 

 


PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE KLASA 3. ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Kupuje szkoła

Edukacja wczesnoszkolna

Uczymy się z Bratkiem – podręczniki i zeszyty ćwiczeń

 

Wydawnictwo

Pedagogiczne

OPERON

Sp. z o.o.

 

Język angielski

New English Adventure,

Poziom 3 –

podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Tessa Lochowski,

Anne Worrall,

Arek Tkacz

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

819/3/2019

Kupują rodzice

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa

Władysław Kubik

 

 

 

WAM Kraków

 


PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE KLASA 5. ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Kupuje szkoła

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

i zeszyt ćwiczeń

 

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

Spółka z o.o.

907/2/2018

Język angielski

English Class A1 +

podręcznik i zeszyt ćwiczeń

 

Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz

Pearson Central Europe

Sp. z o.o.

840/2/2018

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

Spółka z o.o.

877/2/2018

Biologia

Puls życia

Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

i zeszyt ćwiczeń

 

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

Spółka z o.o.

844/1/2018

 

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej
i zeszyt ćwiczeń

 

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

Spółka z o.o.

906/1/2018

Matematyka

Matematyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

 

Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Ewa Malicka, Ewa Pytlak

WSiP

832/2/2018

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Spółka z o.o.

852/2/2018

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

Spółka z o.o.

903/2/2018

Informatyka

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

 

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

WSiP

807/2/2018

Sprawozdanie budżetowe ZS-P w Mielżynie za rok 2018 znajduje się na stronie BIP
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich z siedzibą ul. Strzałkowska 1 62-230 Mielżyn zwany dalej ZS-P.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@osdidk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie ZS-P oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz  umów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dwóch tygodni od dnia nagrania.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie ZS-P jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie ZS-P.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 14 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

 


Rekrutacja do Przedszkola

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja  na wolne miejsca w przedszkolu  odbywać się będzie w terminie od 01.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

Podstawą kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu jest złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Do przedszkola zapisać można dziecko w wieku 2,5 – 6 lat.

W tym celu należy pobrać w siedzibie przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola’’ i wypełnić go.

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia  w przyjęciu dziecka do przedszkola.

Dzieci sześcioletnie urodzone w 2013 r. obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

Dzieci pięcioletnie urodzone w 2014 r., dzieci czteroletnie urodzone w 2015 r. oraz dzieci trzyletnie urodzone w 2016 r. mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli, dla których Gmina Witkowo jest organem prowadzącym określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2019 r. Burmistrza Gminy

i Miasta Witkowo z dnia 28 stycznia 2019 r. http://www.bip.witkowo.pl/

Dyrektor Przedszkola


Erasmus Plus - WATER - działania upowszechniające

 


Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus co funded

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów

w projekcie Erasmus +

I. „ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PODCZAS  REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ OD WRZEŚNIA 2018 DO LISTOPADA 2019”

W październiku 2018r. chętni uczniowie zebrali informacje o tym, w jaki sposób rozwijają kompetencje kluczowe podczas realizacji projektu Erasmus +. Efekty swojej pracy przedstawili na:

  • forum klas VII – VIII (kl. VII – 20.11.2018r.; kl. VIII – 19.11.2018r.);

  • spotkaniu dyrektorów szkół powiatu gnieźnieńskiego z wizytatorkami Kuratorium Oświaty w Poznaniu p. Sławą Mrożek oraz p. Arletą Nowak (22.11.2018r.);

  • zebraniu z rodzicami uczniów kl. VII -VIII (28.11.2018r.).

Prezentacja multimedialna:

KOMPETENCJE KLUCZOWE

II. "MALOWANIE EKOLOGICZNYCH TOREB"

W październiku dziesięcioro uczniów naszej szkoły brało udział w międzynarodowym spotkaniu na Słowacji, gdzie podczas jednych z warsztatów uczyło się malować ekologiczne torby. W listopadzie i grudniu zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami podzielili się z koleżankami i kolegami ze swoich klas. Uczniowie kl. VII-VIII na 100 torbach z lnu wymalowali symbole o tematyce przyrodniczej  i bożonarodzeniowej. Zostały one wręczone zaproszonym gościom podczas Święta Patrona Szkoły (07.12.2018r.) oraz pracownikom szkoły podczas Szkolnych Jasełek (21.12.2018r.).

30 listopada 2018r. p. Róbert Borbély koordynator projektu/dyrektor szkoły ze Słowacji brał udział warsztatach upowszechniających powyższe działanie.​​​

Opiekę nad uczniami podczas tych działań sprawowały pani Małgorzata Gadzińska i pani Irena Nowak.INFORMACJA

Administrator Danych, którym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie jest Dyrektor Szkoły Urszula Potaś, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą  się Państwo  skontaktować pod numerem telefonu: 531 641 425 lub elektronicznie za pomocą poczty   e-mail: inspektor@osdidk.pl


Erasmus Plus - drugie międzynarodowe spotkanie w szkole w Sliać na Słowacji

Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus co funded

DRUGIE SPOTKANIE MŁODZIEŻY POŚWIĘCONE WZAJEMNEMU UCZENIU SIĘ W RAMACH PROJEKTU ERASMUS PLUS:

"Water = Wisdom and Activity through Enjoyable Realisation"


Dzień 1 (Niedziela)


Pierwszego dnia spotkaliśmy się o godzinie 00:40 na dworcu w Gnieźnie , skąd ruszyliśmy pociągiem w stronę Poznania .Tam  mieliśmy małą przesiadkę. Około godz.10:30 dojechaliśmy do Krakowa. Na peronie oddaliśmy bagaże i poszliśmy na posiłek do Burger Kinga. Po zjedzeniu śniadania poszliśmy na Stary Rynek , gdzie udało nam się posłuchać hejnału, zrobić małe zakupy w Sukiennicach, oraz zajrzeć do Kościoła Mariackiego. Później udaliśmy się na Wawel, gdzie zobaczyliśmy, Zamek Królewski, grób Józefa Piłsudskiego oraz Lecha i Marii Kaczyńskich. Po zwiedzaniu ruszyliśmy w drogę powrotną na dworzec, skąd odebraliśmy bagaże i podjechał po nas bus, którym ruszyliśmy do miejscowości Sliač  na Słowacji. Po 4 godzinach drogi, dotarliśmy do hotelu. Rozpakowaliśmy się i poszliśmy na kolację. Po kolacji przywitaliśmy się z Czechami i Słowakami. Wieczorem graliśmy w gry po czym poszliśmy spać ciekawi następnego dnia.


1’th day (Sunday)


Dzień 2 (Poniedziałek)


W drugim dniu wszystkie grupy spotkały się przed hotelem. Następnie przeszliśmy z hotelu do kina gdzie odbyło się oficjalne powitanie oraz  wideo prezentacja szkół. Po powitaniu poszliśmy do szkoły, gdzie rozpoczęły się warsztaty w pracowni informatycznej, tworzyliśmy breloczki w kształcie kropli wody. Następnie piekliśmy pierniczki w kształcie krajów biorących udział w projekcie. Ostatni z warsztatów odbył się w pokoju historycznym. Odbyły się w nim warsztaty związane z 4 językami: polskim, słowackim, czeskim oraz angielskim. Na koniec zwiedzaliśmy miasto Sliać.

 


Entdecke Polen von Norden bis Süden - Odkryj Polskę od Północy do Południa
Znalezione obrazy dla zapytania logo eTwinning
Dzięki temu projektowi uczniowie z Czech chcą lepiej poznać Polskę, a my chcemy im w tym pomóc. Realizując ten projekt chcemy razem wziąć udział w konkursie "Niemcy i ich wschodni sąsiedzi - my w Europie". Tematem tego roku jest: Warszawa - Wisła - Wawel. Odkryj Polskę! Na stronie TwinSpace będą publikowane wyniki naszej pracy. Projekt będzie realizowany w języku niemieckim z kl. 7/8 w trakcie zajęć z języka niemieckiego i informatyki.

Ein Team, ein Raum, eine Stunde Zeit zu entkommen - Escape Room für den Klassenraum
Znalezione obrazy dla zapytania logo eTwinning

Ein Team, ein Raum, eine Stunde Zeit zu entkommen - Escape Room für den Klassenraum - Grupa, pomieszczenie, godzina czasu do wyjścia - Escape Room w klasie.
Projekt trwa od września do czerwca 2018/ 2019 r.
Realizowany jest w języku niemieckim podczas lekcji języka niemieckiego i informatyki. Uczestnikami są uczniowie kl. 7.
W projekcie biorą udział uczniowie z: Francji, Czech, Grecji, Słowenii, Hiszpanii i dwóch szkół z Polski.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Dla ucznia
Dla rodziców