Start
O szkole
Organizacja
Powitanie
Witamy serdecznie na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie.

Misją Naszej szkoły jest:
  1. Dobre przygotowanie uczniów do dalszej edukacji i życia w społeczeństwie obywatelskim i informacyjnym.
  2. Wychowanie w duchu tolerancji i poczucia tożsamości narodowej.
  3. Kształtowanie u uczniów postaw proekologicznych i prozdrowotnych.
  4. Otaczanie opieką dzieci i uczniów potrzebujących pomocy.
  5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

REKOLEKCJE

W poniedziałek 15.04.19 r., wtorek 16.04.19 r. i środę 17.04.19 r. odbędą się REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE wg następującego planu:

15 kwietnia – klasy 1, 2a, 2b, 4a, 4b od godz.9.00 do 10.00 w sali OSP

Klasy 5a, 5b, 6, 7, IIIG od godz. 10.30 do 11.30 w sali OSP

16 kwietnia - klasy 1, 2a, 2b, 4a, 4b od godz.9.00 do 10.00 w sali OSP

Klasy 5a, 5b, 6, 7, IIIG od godz. 10.30 do 11.30 w sali OSP

17 kwietnia – wszystkie klasy Msza św. w kościele o godz. 9.00

W związku z REKOLEKCJAMI zmianie ulegają godziny dowozów i odwozów uczniów.

Poniedziałek 15 kwietnia

PRZYWOZY

ODWOZY

Ruchocinek – godz. 8.20 – kl. 1, 2, 4, 8, P-le

Przy sklepie – godz.8.25 – kl. 1, 2, 4, 8, P-le

Jaworowo – godz. 8.20 – kl. 1, 2, 4, 8, P-le

Godz. 10.00 – kl. 1, 2, 4

Ruchocinek – godz. 10.10 – kl. 5, 6, 7, IIIG

Przy sklepie – godz. 10.15 – kl. 5, 6, 7, IIIG

Jaworowo – godz. 10.20 - kl. 5, 6, 7, IIIG

Godz. 12.00 – kl. 5, 6, 7, 8, IIIG

Przedszkole

UWAGA – proszę, żeby uczniowie z Mielżynka czekali na skrzyżowaniu w stronę Ruchocinka.

Wtorek 16 kwietnia

PRZYWOZY

ODWOZY

Ruchocinek – godz. 8.20 – kl. 1, 2, 4, 8, P-le

Przy sklepie – godz.8.25 – kl. 1, 2, 4, 8, P-le

Jaworowo – godz. 8.20 – kl. 1, 2, 4, 8, P-le

Godz. 10.00 – kl. 1, 2, 4

Ruchocinek – godz. 10.10 – kl. 5, 6, 7, IIIG

Przy sklepie – godz. 10.15 – kl. 5, 6, 7, IIIG

Jaworowo – godz. 10.20 - kl. 5, 6, 7, IIIG

Godz. 11.45 – kl. 5, 6, 7, 8, IIIG

Przedszkole

UWAGA – proszę, żeby uczniowie z Mielżynka czekali na skrzyżowaniu w stronę Ruchocinka.

Środa 17 kwietnia

PRZYWOZY

ODWOZY

Ruchocinek – godz. 8.20 – SP, G, P-le

Przy sklepie – godz.8.25 - SP, G, P-le

Jaworowo – godz. 8.20 - SP, G, P-le

Godz. 10.00 – SP, G, P-le

UWAGA – proszę, żeby uczniowie z Mielżynka czekali na skrzyżowaniu w stronę Ruchocinka.

UWAGA!

Podczas REKOLEKCJI nie będzie zajęć w szkole.

Przypominam, że w dniach 15 – 17 kwietnia uczniowie klasy 8. piszą Egzamin Ósmoklasisty.

Uwaga rodzice dzieci przedszkolnych.

W czasie rekolekcji przedszkole jest czynne w godzinach 8.00 – 13.30, ale dowozy i odwozy są tak, jak w podanych wyżej tabelach


Strajk

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że jeśli dzisiaj tj. 10 kwietnia 2019 r. rząd nie dojdzie do porozumienia ze związkami zawodowymi, to w czwartek tj. 11.04.2019 r. nasza szkoła będzie brała udział w ogólnopolskim strajku pracowników oświaty.

W związku z tym (jeśli będzie strajk) w środę 11 kwietnia 2019 r. nie będzie zajęć dydaktycznych w naszej szkole.

Zapewnimy naszym uczniom i przedszkolakom opiekę i ciepły posiłek, dla tych którzy korzystają z obiadów.

Uczniowie i przedszkolaki będą w naszej szkole pod opieką zgodnie
z obowiązującym w czwartek planem zajęć.

Jeśli postulaty związkowców zostaną spełnione, podczas kolejnych dni zajęcia odbędą się zgodnie z planem. 
Jeśli nie – będziemy o sytuacji informować Państwa na bieżąco. Zapewnimy uczniom i przedszkolakom opiekę na terenie szkoły.

Dowozy i odwozy dzieci będą tak jak zawsze, bez zmian.

Egzamin gimnazjalny odbędzie się.

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mielżynie


Strajk

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że jeśli dzisiaj tj. 9 kwietnia 2019 r. rząd nie dojdzie do porozumienia ze związkami zawodowymi, to
w środę tj. 10.04.2019 r. nasza szkoła będzie brała udział
w ogólnopolskim strajku pracowników oświaty.

W związku z tym (jeśli będzie strajk) w środę 
10 kwietnia 2019 r. nie będzie zajęć dydaktycznych
w naszej szkole.

Zapewnimy naszym uczniom i przedszkolakom opiekę 
i ciepły posiłek
, dla tych którzy korzystają z obiadów.

Uczniowie i przedszkolaki będą w naszej szkole pod opieką zgodnie z obowiązującym w środę planem zajęć.

Jeśli postulaty związkowców zostaną spełnione, podczas kolejnych dni zajęcia odbędą się zgodnie z planem. 
Jeśli nie – będziemy o sytuacji informować Państwa na bieżąco. Zapewnimy uczniom i przedszkolakom opiekę na terenie szkoły.

Dowozy i odwozy dzieci będą tak jak zawsze, bez zmian.

Egzamin gimnazjalny odbędzie się.

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mielżynie


Egzamin gimnazjalny
Przypominam, że jutro tj. 10.04.2019 r. rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne.
Proszę uczniów klasy III gimnazjum o obowiązkowe przybicie do szkoły najpóźniej do godziny 8.30

Dyrektor ZS-P w Mielżynie


Strajk

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że jeśli dzisiaj tj. 8 kwietnia 2019 r. rząd nie dojdzie do porozumienia ze związkami zawodowymi, to we wtorek tj. 9.04.2019 r. nasza szkoła nadal będzie brała udział
w ogólnopolskim strajku pracowników oświaty.

W związku z tym (jeśli będzie strajk) we wtorek 
9 kwietnia 2019 r. nie będzie zajęć dydaktycznych
w naszej szkole.

Zapewnimy naszym uczniom i przedszkolakom opiekę i ciepły posiłek, dla tych którzy korzystają z obiadów.

Uczniowie i przedszkolaki będą w naszej szkole pod opieką zgodnie z obowiązującym we wtorek planem zajęć.

Jeśli postulaty związkowców zostaną spełnione, podczas kolejnych dni zajęcia odbędą się zgodnie z planem. 
Jeśli nie – będziemy o sytuacji informować Państwa na bieżąco. Zapewnimy uczniom i przedszkolakom opiekę na terenie szkoły.

Dowozy i odwozy dzieci będą tak jak zawsze, bez zmian.

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mielżynie


Strajk

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że jeśli rząd nie dojdzie do porozumienia ze związkami zawodowymi, to nasza szkoła weźmie udział
w ogólnopolskim strajku pracowników oświaty.

W związku z tym (jeśli będzie strajk) w poniedziałek
8 kwietnia 2019 r. nie będzie zajęć dydaktycznych
w naszej szkole.

Zapewnimy naszym uczniom i przedszkolakom opiekę
i ciepły posiłek
, dla tych którzy korzystają z obiadów.

Uczniowie i przedszkolaki będą w naszej szkole pod opieką zgodnie z obowiązującym w poniedziałek planem zajęć.

Jeśli postulaty związkowców zostaną spełnione, podczas kolejnych dni zajęcia odbędą się zgodnie z planem.
Jeśli nie – będziemy o sytuacji informować Państwa na bieżąco. Zapewnimy uczniom i przedszkolakom opiekę na terenie szkoły.

Dowozy i odwozy dzieci będą tak jak zawsze, bez zmian.

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mielżynie


KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich z siedzibą ul. Strzałkowska 1 62-230 Mielżyn zwany dalej ZS-P.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@osdidk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie ZS-P oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz  umów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dwóch tygodni od dnia nagrania.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie ZS-P jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie ZS-P.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 14 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

 


Rekrutacja do Przedszkola

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja  na wolne miejsca w przedszkolu  odbywać się będzie w terminie od 01.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

Podstawą kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu jest złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Do przedszkola zapisać można dziecko w wieku 2,5 – 6 lat.

W tym celu należy pobrać w siedzibie przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola’’ i wypełnić go.

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia  w przyjęciu dziecka do przedszkola.

Dzieci sześcioletnie urodzone w 2013 r. obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

Dzieci pięcioletnie urodzone w 2014 r., dzieci czteroletnie urodzone w 2015 r. oraz dzieci trzyletnie urodzone w 2016 r. mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli, dla których Gmina Witkowo jest organem prowadzącym określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2019 r. Burmistrza Gminy

i Miasta Witkowo z dnia 28 stycznia 2019 r. http://www.bip.witkowo.pl/

Dyrektor Przedszkola


Erasmus Plus - WATER - działania upowszechniające

 


Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus co funded

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów

w projekcie Erasmus +

I. „ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PODCZAS  REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ OD WRZEŚNIA 2018 DO LISTOPADA 2019”

W październiku 2018r. chętni uczniowie zebrali informacje o tym, w jaki sposób rozwijają kompetencje kluczowe podczas realizacji projektu Erasmus +. Efekty swojej pracy przedstawili na:

  • forum klas VII – VIII (kl. VII – 20.11.2018r.; kl. VIII – 19.11.2018r.);

  • spotkaniu dyrektorów szkół powiatu gnieźnieńskiego z wizytatorkami Kuratorium Oświaty w Poznaniu p. Sławą Mrożek oraz p. Arletą Nowak (22.11.2018r.);

  • zebraniu z rodzicami uczniów kl. VII -VIII (28.11.2018r.).

Prezentacja multimedialna:

KOMPETENCJE KLUCZOWE

II. "MALOWANIE EKOLOGICZNYCH TOREB"

W październiku dziesięcioro uczniów naszej szkoły brało udział w międzynarodowym spotkaniu na Słowacji, gdzie podczas jednych z warsztatów uczyło się malować ekologiczne torby. W listopadzie i grudniu zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami podzielili się z koleżankami i kolegami ze swoich klas. Uczniowie kl. VII-VIII na 100 torbach z lnu wymalowali symbole o tematyce przyrodniczej  i bożonarodzeniowej. Zostały one wręczone zaproszonym gościom podczas Święta Patrona Szkoły (07.12.2018r.) oraz pracownikom szkoły podczas Szkolnych Jasełek (21.12.2018r.).

30 listopada 2018r. p. Róbert Borbély koordynator projektu/dyrektor szkoły ze Słowacji brał udział warsztatach upowszechniających powyższe działanie.​​​

Opiekę nad uczniami podczas tych działań sprawowały pani Małgorzata Gadzińska i pani Irena Nowak.INFORMACJA

Administrator Danych, którym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie jest Dyrektor Szkoły Urszula Potaś, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą  się Państwo  skontaktować pod numerem telefonu: 531 641 425 lub elektronicznie za pomocą poczty   e-mail: inspektor@osdidk.pl


Erasmus Plus - drugie międzynarodowe spotkanie w szkole w Sliać na Słowacji

Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus co funded

DRUGIE SPOTKANIE MŁODZIEŻY POŚWIĘCONE WZAJEMNEMU UCZENIU SIĘ W RAMACH PROJEKTU ERASMUS PLUS:

"Water = Wisdom and Activity through Enjoyable Realisation"


Dzień 1 (Niedziela)


Pierwszego dnia spotkaliśmy się o godzinie 00:40 na dworcu w Gnieźnie , skąd ruszyliśmy pociągiem w stronę Poznania .Tam  mieliśmy małą przesiadkę. Około godz.10:30 dojechaliśmy do Krakowa. Na peronie oddaliśmy bagaże i poszliśmy na posiłek do Burger Kinga. Po zjedzeniu śniadania poszliśmy na Stary Rynek , gdzie udało nam się posłuchać hejnału, zrobić małe zakupy w Sukiennicach, oraz zajrzeć do Kościoła Mariackiego. Później udaliśmy się na Wawel, gdzie zobaczyliśmy, Zamek Królewski, grób Józefa Piłsudskiego oraz Lecha i Marii Kaczyńskich. Po zwiedzaniu ruszyliśmy w drogę powrotną na dworzec, skąd odebraliśmy bagaże i podjechał po nas bus, którym ruszyliśmy do miejscowości Sliač  na Słowacji. Po 4 godzinach drogi, dotarliśmy do hotelu. Rozpakowaliśmy się i poszliśmy na kolację. Po kolacji przywitaliśmy się z Czechami i Słowakami. Wieczorem graliśmy w gry po czym poszliśmy spać ciekawi następnego dnia.


1’th day (Sunday)


Dzień 2 (Poniedziałek)


W drugim dniu wszystkie grupy spotkały się przed hotelem. Następnie przeszliśmy z hotelu do kina gdzie odbyło się oficjalne powitanie oraz  wideo prezentacja szkół. Po powitaniu poszliśmy do szkoły, gdzie rozpoczęły się warsztaty w pracowni informatycznej, tworzyliśmy breloczki w kształcie kropli wody. Następnie piekliśmy pierniczki w kształcie krajów biorących udział w projekcie. Ostatni z warsztatów odbył się w pokoju historycznym. Odbyły się w nim warsztaty związane z 4 językami: polskim, słowackim, czeskim oraz angielskim. Na koniec zwiedzaliśmy miasto Sliać.

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Dla ucznia
Dla rodziców